Od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasowe studia doktoranckie zostają zastąpione kształceniem doktorantów w nowych instytucjach – szkołach doktorskich. W wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Ustawy 2.0 osoby zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych oraz uzyskaniem kwalifikacji III stopnia, czyli doktora, mogą aplikować do szkół doktorskich.


W Uniwersytecie w Białymstoku powołano trzy szkoły doktorskie:
- Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych,
- Szkołę Doktorską Nauk Społecznych,
- Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.


Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych kształci doktorantów w zakresie dyscyplin:
- filozofia,
- historia,
- językoznawstwo,
- literaturoznawstwo.


Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych odbywa się w formie konkursu. Rejestracja przez IRK: https://irk.uwb.edu.pl
Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych
pdfterminarz dyżurów SDNH (Wydział Historyczno-Socjologiczny, pok.115; Wydział Filologiczny, pok. 146; Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1)


Program szkoły - Uchwała nr 2425 Senatu UwB w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2425-1.pdf)


Szkoła Doktorska Nauk Społecznych kształci doktorantów w zakresie dyscyplin:
- socjologia,
- ekonomia i finanse,
- nauki prawne,
- pedagogika.
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych odbywa się w formie konkursu.
Rejestracja przez IRK: https://irk.uwb.edu.pl


Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
pdfterminarz dyżurów (Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Warszawska 63, sekretariat pok. 233A)

Wszelkie bieżące informacje pojawiają się w zakładce http://weiz.uwb.edu.pl/szkola-doktorska-nauk-spolecznych


Program szkoły - Uchwała nr 2426 Senatu UwB w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2426-1.pdf

Działanie szkół doktorskich na UwB regulują następujące przepisy:
Zarządzenie nr 8 Rektora UwB z dn.27.03.2019 w sprawie utworzenia szkół doktorskich w Uniwersytecie w Białymstoku: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-8-2.pdf
Uchwała nr 2428 Senatu UwB z dn. 22.05.2019r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2019/2020: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2428-1.pdf
Zarządzenie nr 16 Rektora UwB z dn.30.05.2019 w sprawie liczby miejsc w poszczególnych szkołach doktorskich na rok akademicki 2019/2020: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-16-2.pdf