Dziekan - przewodniczący Rady Wydziału

 • dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB

Prodziekani

 • dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB
 • dr Anna Jurczuk

Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni

 • prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel
 • prof. dr hab. Piotr Gliński
 • prof. dr hab. Wioletta Małgorzata Kowalska
 • prof. dr hab. Cezary Kuklo
 • prof. dr hab. Antoni Mironowicz
 • prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz
 • prof. dr hab. Halina Parafianowicz
 • prof. dr hab. Andrzej Sadowski
 • dr hab. Daniel Boćkowski, prof. UwB
 • dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB
 • dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB
 • dr hab. Barbara Cieślińska, prof. UwB
 • dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB
 • dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB
 • dr hab. Maciej N. Karczewski, prof. UwB
 • dr hab. Zbigniew Kaźmierczak, prof. UwB
 • dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB
 • dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB
 • dr hab. Józef Maroszek, prof. UwB
 • dr hab. Adam Miodowski, prof. UwB
 • dr hab. Piotr Nowak, prof. UwB
 • dr hab. Artur Pasko, prof. UwB
 • dr hab. Robert Poczobut, prof. UwB
 • dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB
 • dr hab. Jan Snopko, prof. UwB
 • dr hab. Robert Suski, prof. UwB
 • dr hab. Krystyna B.Szelągowska, prof. UwB
 • dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB
 • dr hab. Jerzy Urwanowicz, prof. UwB
 • dr hab. Mariusz A. Zemło, prof. UwB
 • dr hab. Grzegorz Zackiewicz,prof. UwB
 • dr hab. Walter Żelazny, prof. UwB
 • dr hab. Krzysztof Boroda
 • dr hab. Mariusz R. Drozdowski
 • dr hab. Marzena Liedke
 • dr hab. Karol Łopatecki
 • dr hab. Urszula Pawluczuk
 • dr hab. Jacek Sieradzan
 • dr hab, Konrad W. Talmont-Kamiński

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych

 • dr Piotr Guzowski
 • dr Łukasz Kiszkiel
 • dr Bartosz Kuźniarz
 • dr Tomasz Mojsik
 • dr Katarzyna Niziołek
 • dr Małgorzata Ocytko
 • dr Radosław Poniat
 • dr Aleksandra Porankiewicz-Żukowska
 • dr Wojciech Walczak
 • dr Ewa Dąbrowska-Prokopowska

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 • dr Anna Stocka-Ambruszkiewicz
 • mgr Katarzyna Płońska
 • mgr Marcin Więsław

Doktoranci

 • mgr inż. Edgar Filip Różycki

Studenci

 • Oliwer Bałon
 • Kamil Czarkowski
 • Artur Gazowski
 • Krzysztof A. Godlewski
 • Magda Kieżel
 • Katarzyna Polakowska
 • Damian Marculewicz
 • Anna Woszczenko

Dyrektor Administracyjny

 • mgr Angelika Godlewska

Zaproszony gość profesor-senior

 • prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
 • dr hab. Adam Cz. Dobroński
 • dr hab. Edmund Dmitrów
 • dr hab. Daniel Grinberg
 • dr hab. Józef Maroszek
 • dr hab. Grzegorz W. Nowacki

Zaproszony gość:

 • prof. dr hab. Jan Tęgowski

Przedstawiciele Związków Zawodowych

 • dr Alina Czapiuk