Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego
Uniwersytetu w Białymstoku
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki
w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki

więcej...