Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego
Uniwersytetu w Białymstoku
ogłasza konkurs na stanowisko wykonawcy (doktorant) w projekcie: "Religijne uwarunkowania przemian gospodarczych i demograficznych w okresie preindustrialnym na przykładzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów"

więcej...