Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego
Uniwersytetu w Białymstoku
ogłasza konkurs na stanowisko wykonawcy (doktorant) w projekcie: "W poszukiwaniu transdyscyplinarnej synergii: przełomy gospodarcze Polski z perspektywy historyczno-przyrodnieczej na tle europejskim"

więcej...