Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego
Uniwersytetu w Białymstoku
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w Zakładzie Metodologii Badań Społecznych i Statystyki
w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki

więcej...