Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego
Uniwersytetu w Białymstoku
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Bezpieczeństwa Międzynarodowego
w Instytucie Historii i Nauk Politycznych

więcej...