Habilitacje obronione
na Wydziale Historyczno-Socjologicznym
Uniwersytetu w Białymstoku

Imię i nazwiskoTytuł rozprawyRecenzenciRok kolokwium
Krystyna Barbara Szelągowska My Norwegowie. Tożsamość narodowa norweskich elit w czasach nowożytnych. prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel
prof. dr hab. Tadeusz J. Cegielski
prof. dr hab. Janusz Małłek
prof. dr hab. Zbigniew Anusik
2012
Stanisław Czerep Wielka operacja zimowa pierwszej wojny światowej.
Działania na kierunku mazursko-augustowskim od 7 do 21 lutego 1915 roku.
prof. dr hab. Karol Olejnik
dr hab. Zbigniew Gnat-Wieteska, prof. AON
dr hab. Jerzy Będźmirowski, prof. AMW
dr hab. Adam Cz. Dobroński, prof. UwB
2012
Adam Miodowski Polityka wojskowa radykalnej lewicy polskiej 1917-1921 prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz
dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK
dr hab. Krystyna Trembicka, prof. UMCS
prof. UWr dr hab. Jerzy Maroń
2013
Artur Ireneusz Pasko Sport wyczynowy w polityce Państwa 1944-1989 prof. dr hab. Tadeusz Wolsza
dr hab. Marek Ordyłowski, prof. DSW
dr hab. Daniel Grinberg, prof. UwB
dr hab. Hanna Konopka, prof. WSAP
2013
Jacek E. Szczepański Landszturm w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim 1915-1918. Formacja głębokich rezerw. prof. dr hab. Janusz Odziemkowski
prof. dr hab. Marek Przeniosło
prof. dr hab. Janusz Szczepański
dr hab. Adama Cz. Dobroński, prof. UwB
2013
Piotr Chomik Życie monastyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku prof. dr hab. Grzegorz Błaszczyk
dr hab. Tomasz Kempa, prof. UMK
dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL
prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel
2013
Grzegorz Zackiewicz Syndykalizm w polskiej refleksji i rzeczywistości politycznej I połowy XX wieku. prof. dr hab. Jan Kofman
prof. dr hab. Tadeusz Kotłowski
prof. dr hab. Michał Śliwa
dr hab. Arkadiusz Adamczyk, prof. UJK
2014
Jerzy Prochwicz Wojska ochrony pogranicza 1945-1965. Wybrane problemy. prof. dr hab. Piort Matusak
prof. dr hab. Czesław Grzelak
prof. dr hab. Krzysztof Komorowski
dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB
2014