dr Anna Edyta Jurczuk

A.Jurczuk

pok. 103
Plac NZS 1
15-420 Białystok

tel.: 85 745-74-92
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Terminy dyżurów:

 • poniedziałek, godz. 9:30-11:00

Wykształcenie:

 • 1999 - magister ekonomii, Wydział Ekonomii, Uniwersytet w Białymstoku
 • 2001-2002 - Studia podyplomowe Menedżersko - Finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • 2007 - doktor nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka

Doświadczenie zawodowe:

 • od 1999 -  nauczyciel akademicki
 • 2013-2016 - wicedyrektor Instytutu Historii i Nauk Politycznych
 • od 2012 - kierownik Pracowni Współczesnych Stosunków Gospodarczych

Zainteresowania badawcze:

 • Ład gospodarczy;
 • Ekonomia instytucjonalna;
 • Transformacja gospodarcza.

Wybrane publikacje:

 • Pysz P., Grabska A., Moszyński M., Stanowiony i spontaniczny ład gospodarczy w procesie transformacji systemowej Polski i byłej NRD, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Instytut Badań Gospodarczych, Toruń 2014, ss. 391.
 • Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji – dryf ładu czy jego doskonalenie?, red. Pysz P., Grabska A., Moszyński M., Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, ss. 345
 • Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, red. Pysz P., Grabska A., Moszyński M., PWN, Warszawa 2014, ss. 286. Grabska A., Uwarunkowania ładu spontanicznego i stanowionego w gospodarce Polski okresu transformacji, „Gospodarka Narodowa”, 5-6/2012, s. 119-140.
 • Rola ładu stanowionego według W. Euckena w okresie transformacji systemowej, „Optimum”, 4/2011.