WHSWydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku w dzisiejszym kształcie istnieje od 1999 roku, ale tradycje naukowe i dydaktyczne sięgają 1968 roku, gdy w nowo tworzonej Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku uruchomiono studia historyczne. Dla rozwoju środowiska duże znaczenie miał fakt, iż współtworzyli je naukowcy związani z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego i Polską Akademią Nauk. W 1980 roku dotychczasowy zakład został przekształcony w Instytut Historii, działający w ramach Wydziału Humanistycznego. Po przełomie ustrojowym uczelnia zaczęła się intensywnie rozwijać, w 1997 roku uzyskując samodzielność jako Uniwersytet w Białymstoku. W 1998 roku powstał Instytut Socjologii i rozpoczęto kształcenie studentów w tym kierunku. Rok później historycy i socjologowie utworzyli własny wydział.

Obecnie w skład Wydziału Historyczno-Socjologicznego wchodzą: Instytut Historii i Nauk Politycznych, Instytut Socjologii i Kognitywistyki oraz samodzielna Katedra Filozofii i Etyki. Prowadzone są studia na siedmiu kierunkach – do historii i socjologii dołączyły także stosunki międzynarodowe, filozofia, filozofia i etyka, studia wschodnie oraz kognitywistyka i komunikacja. Istnieje możliwość studiowania na wszystkich trzech przewidzianych w systemie bolońskim stopniach studiów oraz na studiach podyplomowych. Ta szeroka paleta kierunków humanistycznych i społecznych dostosowana jest do zainteresowań młodzieży oraz wymogów współczesnego świata. Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi w instytucjach oświaty, nauki, kultury, administracji państwowej i samorządowej, służbach mundurowych, mediach i firmach prywatnych.

studenciWydział ma obecnie blisko tysiąc studentów i stu pracowników naukowych oraz administracyjnych (w tym 10 profesorów tytularnych i 31 doktorów habilitowanych), co czyni go silnym kadrowo. Posiada kategorię naukową A oraz uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie historia, doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia oraz stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (Rada Naukowa Instytutu Historii i Nauk Politycznych).

Siedzibą Wydziału jest mieszczący się w ścisłym centrum Białegostoku przy Placu NZS charakterystyczny budynek w stylu socrealistycznym. Powstał on w latach 1953-1954 jako gmach Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a w 1990 roku, dzięki akcji okupujących go studentów, został przekazany społeczności akademickiej. Choć obiekt ten, współdzielony jest z Wydziałem Filologicznym, został dostosowany do nowych potrzeb, wiele jego elementów, jak chociażby aula będąca kiedyś miejscem obrad plenarnych KW, zachowało swój historyczny charakter. Jest miejscem nie tylko zajęć dydaktycznych i działań naukowych, ale także otwartych spotkań popularyzujących naukę, dyskusji społeczno-politycznych i wydarzeń kulturalnych.

Liczący niespełna dwadzieścia lat Wydział Historyczno-Socjologiczny zdążył już wypracować sobie miejsce w życiu miasta i regionu, ma znaczący dorobek naukowy oraz wielu osiągających sukcesy zawodowe absolwentów.

Serdecznie zapraszam na Wydział Historyczno-Socjologiczny