Dyrektor i pracownicy Instytutu Filozofii mają zaszczyt zaprosić na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2019/2020, która odbędzie się 1 października 2019 r. o godz. 15.00 przy ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1(s. 94) wykład inauguracyjny „Filozofia i kognitywistyka a kwestia granic poznania” wygłosi prof. dr hab. Marcin Poręba

pdfZaproszenie