kzp13 marca odbędzie się II seminarium z cyklu "Kobiety w życiu publicznym" Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Zakład Współczesnych Doktryn Politycznych Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB.

Seminarium Kobiety i media. Dziennikarki, publicystki, twórczynie przekazów medialnych to II seminarium z cyklu Kobiety w życiu publicznym mające na celu promocję udziału kobiet w życiu publicznym. W trakcie najbliższego spotkania prelegenci zaprezentują zebranym gościom wybrane zagadnienia dotyczące obecności i roli kobiet w tworzeniu przekazu medialnego. Po prezentacji referatów odbędzie się dyskusja poprzedzona wystąpieniami zaproszonych ekspertów.

W ramach seminarium będą poruszane tematy istotne dla promocji Województwa Podlaskiego jako miejsca, gdzie aktywnie realizowane są ideały równościowe związane z promowaniem obecności kobiet w życiu publicznym.
13 marca 2013 r., godz. 10.00-15.00. Biblioteka Uniwersytecka, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 A, sala audytoryjna, VI piętro

Program seminarium:

10.00-10.15 rejestracja uczestników
10.15-10.30 rozpoczęcie seminarium, powitanie gości i uczestników - Małgorzata Dajnowicz
10.30-12.00 wystąpienia prelegentów i ekspertów ? moderator Katarzyna Dziedzik
Małgorzata  Dajnowicz ? Publicystki jako twórczynie przekazu medialnego w II RP Bogusława Dobek-Ostrowska ? Dziennikarki i ich rola w mediach
Ewa Kępa - Korespondent wojenny - zawód (nie)odpowiedni dla kobiety?
12.00-13.30 wystąpienia ekspertów i dyskusja
13.30-13.45 podsumowanie seminarium

Prelegenci

Bogusława Dobek-Ostrowska ? historyk i politolog, profesor w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień komunikowania politycznego oraz systemów medialnych. Jest współzałożycielką i pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Redaktor czasopisma ?Central European Journal of Communication? oraz serii wydawniczych: ?Media i Komunikowanie? oraz ?Nauka o komunikowaniu? .

Małgorzata Dajnowicz - historyk, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Współczesnych Doktryn Politycznych; badaczka dziejów elit politycznych, problematyki kobiecej zwłaszcza w odniesieniu do ziem północno-wschodniej Polski. Analizuje uwarunkowania udziału kobiet w przestrzeni publicznej. Prezes stowarzyszenia Instytut Studiów Kobiecych.

Ewa Kępa ? kulturoznawca, dr, Uniwersytet w Białymstoku, prowadzi badania naukowe z zakresu gender studies, członek stowarzyszenia Instytut Studiów Kobiecych.

Eksperci ? przedstawiciele środowiska naukowego oraz mediów.