Szanowni Państwo,

w poniedziałek (25.02.2013 r.) o g. 9.00 ruszają zapisy na fakultety w drugim (letnim) semestrze. Koniec zapisów: 13 marca o g. 23:59.
W ciągu dwóch tygodni możecie Państwo dowolnie zmieniać swoje wybory. Później wybrane przez Państwa przedmioty zaczynają funkcjonować na prawach przedmiotów obowiązkowych.
Lista przedmiotów do wyboru poniżej.


Uwaga!
Każdy student może zapisać się w ramach fakultetu na przedmiot figurujący w tabeli z nagłówkiem "Erasmus".

Obowiązujący limit miejsc na każdym z przedmiotów to 25 osób - niezależnie od formy zajęć (ćwiczenia, wykład).

Każdy przedmiot, niezależnie od formy zajęć, trwa 30 godzin.

Ważne!
Dokonując wyboru, obok ilości punktów ECTS za przedmiot, proszę również pilnować ilości fakultetów koniecznych do zaliczenia w ciągu roku - zgodnie z obowiązującym Państwa programem studiów. Np. jeśli w myśl programu studiów powinniście Państwo zaliczyć 150 godz. (5 przedmiotów) fakultatywnych/monograficznych w ciągu roku, uzyskując za nie w sumie 15 pkt. ECTS, nie wystarczy zaliczyć 3 przedmiotów po 5 punktów każdy. Liczba wybranych przez Państwa fakultetów ma zatem znaczenie.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na powtarzające się zastrzeżenia dotyczące sposobu i kryteriów przyjmowania na fakultety w pierwszym semestrze, osoby, które nie zaliczyły wybranych przez siebie wówczas przedmiotów, objęte zostają amnestią. Tam, gdzie powinna widnieć w USOSie dwójka, będzie pusta rubryka. Jeśli w skali roku zdobędziecie Państwo dostateczną ilość punktów za przedmioty fakultatywne, niedopatrzenie z pierwszego semestru przestaje mieć zatem znaczenie. Proszę jednak pilnować punktacji wybieranych teraz fakultetów - tak aby uzyskane za nie punkty ECTS pozwoliły zaliczyć Państwu rok studiów.

Plany studiów znajdują na stronach internetowych (Instytutów/kierunków) oraz w sekretariatach Instytutów.

Wszelkie wątpliwości dotyczące zapisów na fakultety proszę zgłaszać na dyżurze prodziekańskim w czwartek, p. 104, od g. 9.00, ewentualnie mailowo na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pozdrawiam, 

Bartosz Kuźniarz
Prodziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego ds. dydaktyki

pdf Fakultety WHS - 2012/2013 sem. letni