Dnia 01.10.2019 Wydział Historyczno-Socjologiczny został przekształcony w trzy oddzielne jednostki - Instytut Filozofii i Kognitywistyki (adres), Instytut Socjologii (adres) oraz Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych (adres).

Szanowni Studenci,

z powodu reorganizacji Wydziału, Dziekanat Wydziału Historyczno-Socjologicznego zmienia miejsce swojego funkcjonowania oraz nr tel. kontaktowego. Do 16 września z pracownikami dziekanatu można kontaktować się pod nr 85 745 74 95  lub osobiście w pok. 106. Po 16 września zapraszamy do pok. 116 (I piętro) nr  telefonu zostanie podany niebawem.

Dyrektor i pracownicy Instytutu Filozofii mają zaszczyt zaprosić na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2019/2020, która odbędzie się 1 października 2019 r. o godz. 15.00 przy ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1(s. 94) wykład inauguracyjny „Filozofia i kognitywistyka a kwestia granic poznania” wygłosi prof. dr hab. Marcin Poręba

pdfZaproszenie

Informujemy, iż studenci UwB mogą ubiegać się o Nagrodę dla najlepszego studenta Uniwersytetu w Białymstoku ufundowaną przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. Nagroda może być przyznana, na wniosek studenta, najlepszemu studentowi danego wydziału, który będzie studiować w r. ak. 2019/2020 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i który w trakcie dotychczasowego kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku:
1) osiągnął wybitne wyniki w nauce oraz spełnił co najmniej jedno z kryteriów wskazanych w pkt. 2 i pkt. 3. Przez wybitne wyniki w nauce, uznaje się uzyskanie przez studenta z dotychczasowego toku studiów średniej ocen minimum 4,80, wyliczoną zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów,
2) uzyskał znaczące osiągnięcia naukowe, w szczególności w projektach naukowych realizowanych przez uczelnię,
3) wyróżnił się wysoko ocenioną działalnością na rzecz środowiska lokalnego

Termin składania wniosków z dokumentacją osiągnięć upływa 11 września 2019 r.

Wiecej informacji wraz z regulaminem i wnioskiem, który należy złożyć znajduję się tutaj:pdfregulamin.pdf

Dziekan i Rada Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW na uroczystą INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 która odbędzie się 1 października 2019 r. o godz. 13.00 w auli Wydziału (sala nr 94) wykład inauguracyjny „Nie być gorszym! - czyli dlaczego wspólnotom potrzebne są dzieje bajeczne?” wygłosi prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz (IH PAN)

pdfZaproszenie

W Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB w dniach 2-6.09 odbywa się letnia szkoła pt. Środowisko – Człowiek – Gospodarka dedykowana polskim doktorantom. Jest to inicjatywa podjęta wspólnie przez Uniwersytet w Białymstoku, Max Planck Institute for Science of Human History w Berlinie oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Głównym zamierzeniem organizatorów jest wprowadzenie uczestników do tych dziedzin badań historycznych, które wchodzą obecnie w dialog z naukami przyrodniczymi i społecznymi, w tym w szczególności do metod kwantytatywnych. Pozwala to nie tylko jeszcze lepiej poznać warsztat historyka w zakresie analiz społecznych, gospodarczych i demograficznych, ale także zbliżyć się do niezwykle interesującego świata badań interdyscyplinarnych. Doktoranci uczestniczą w wykładach i konwersatoriach poświęconych metodom badawczym, źródłom i dotychczasowemu dorobkowi naukowców z całego świata. W programie umieszczono zagadnienia z dziedziny demografii historycznej reprezentowanej przez prof. Cezarego Kuklo, prof. Mikołaja Szołtyska oraz dr. Bartosza Ogórka, historii środowiskowej wykładanej przez dr. Adama Izdebskiego, historii gospodarczej przedstawianej przez dr. Piotra Guzowskiego, statystki przybliżanej przez prof. Michała Kopczyńskiego wraz z dr. Radosławem Poniatem oraz geografii historycznej omawianej przez prof. Bogumiła Szadego i dr. Mateusza Zawadzkiego. Ponadto doktoranci zyskali sposobność nabycia niezwykle praktycznych umiejętności w ramach warsztatów. Dotyczą one pracy ze środowiskiem R służącym zaawansowanym obliczeniom statystycznym, ich wizualizacji oraz tworzeniu baz danych, a także niezwykle przydatnym w badaniach z zakresu geografii historycznej programem GIS.

Łącznie w letniej szkole bierze udział 15 doktorantów reprezentujących uniwersytety z Białegostoku, Warszawy, Siedlec, Rzeszowa, Krakowa i Lublina. Warta podkreślenia jest różnorodność zainteresowań młodych badaczy, którzy oprócz przekroju epokowego obejmującego okres od wczesnej nowożytności po wiek XX, przygotowują prace z tematyki demograficznej, historii gospodarczej, środowiskowej, społecznej, politycznej oraz historii Kościoła rzymskokatolickiego i reformowanego. W ramach pracy własnej uczestników przewidziano również 15 - minutowe wystąpienia na temat związany z projektowaną pracą doktorską. Prezentacja będzie przedmiotem dyskusji dzięki której doktoranci będą mogli poznać zarówno mocne strony swoich badań, jak i odnaleźć sfery wymagające potencjalnych ulepszeń. Warto podkreślić, iż udział w szkole letniej jest bezpłatny i finansowany z projektu „W poszukiwaniu transdyscyplinarnej synergii: przełomy gospodarcze Polski z perspektywy historyczno-przyrodniczej na tle europejskim” realizowanego pod kierownictwem dr. Piotra Guzowskiego w funkcjonującym na UwB Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej.

 

 

Subcategories