cericeri

Kursy są organizowane w związku z otwarciem w Białymstoku nowej lokalizacji firmy CERI International.

CERI International należy do grupy Commerzbanku – drugiego największego banku w Niemczech – i specjalizuje się w obsłudze procesów biznesowych, głównie dla branży finansowej. Firma stawia na pracowników ze znajomością języka niemieckiego (na różnych poziomach). Dlatego zapraszamy do udziału w zajęciach:

Niemiecki biznesowy

w semestrze zimowym 2017/18

Grupa A2+/B1: poniedziałek, godz. 16.30 -18.00 mgr D. Żmudzka, pierwsze zajęcia 16.10.2017, sala 602

 

Grupa B1+/B2: wtorek, godz. 17.00-18.30 dr A. Harbig,

pierwsze zajęcia 17.10.2017, sala 602

 

Rejestracja w Usosweb od 6.10. do 31.10.2017

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

Zajęcia odbywają się w budynku UwB przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm. w Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365), podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 26 czerwca 2017 r. Wydziałowi Historyczno-Socjologicznemu Uniwersytetu w Białymstoku uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

Dziekan i Rada Wydziału mają zaszczyt zaprosić
studentów i pracowników Wydziału Historyczno-Socjologicznego
na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2017/2018,
która odbędzie się 2 października 2017 r., o godz. 13.00
w auli wydziału (Pl. NZS 1, 15-420 Białystok).

 więcej...

Serdecznie zapraszamy na XIV FORUM ZAAWANSOWANYCH STUDIÓW NAD STANAMI ZJEDNOCZONYMI im. PROFESORA ANDRZEJA BARTNICKIEGO, które odbędzie się w dniach 23-25 czerwca 2017 r.

Tematem wiodącym tegorocznego spotkania w części referatowej będzie: "WAR IN AMERICAN HISTORY, CULTURE AND MEMORY"

Miejsce obrad - Plac NZS 1, sala 108 A (I piętro)

Więcej informacji na stronie: http://forum.amerykanistyczne.uwb.edu.pl

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku  w roku jubileuszu 490. rocznicy urodzin autora Dworzanina polskiego pragną zainaugurować cykliczne wydarzenie:

Konkurs im. Łukasza Górnickiego na najlepszą pracę magisterską o charakterze humanistyczno-społecznym.


Konkurs odbywa się pod hasłem: Naukowa panorama Podlasia
Do wzięcia udziału zapraszamy wszystkich studentów Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB, których praca magisterska obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętym regionem Podlasia. Głównym celem konkursu jest wyłonienie trzech najlepszych prac magisterskich związanych z dziejami i kulturą Podlasia, Białegostoku, Białostocczyzny, czy mówiąc szerzej: historycznymi terenami pogranicza Korony Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Nagrodą główną będzie publikacja finałowych prac w postaci książki. Przewidujemy też nagrody rzeczowe. Do konkursu można zgłaszać prace, których obrona nastąpiła nie wcześniej niż w 2013 roku.
Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 31 października 2017 roku. Wyniki ogłoszone zostaną w połowie grudnia 2017 roku. Publikacja monografii nastąpi w 2018 roku.

Szczegółowy regulamin konkursu,

Podkategorie