Mechanizmy seminarium plakat

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce", które odbędzie się 12 kwietnia 2013 r. w godz. 12.00-16.00 w auli Wydziału Prawa UwB.

Współorganizatorem spotkania jest Uniwersytet w Białymstoku oraz Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów UwB.

 

Szanowni Państwo,
skończyła się sesja, zaczął się nowy semestr. Pora na rachunek sumienia. Tym razem nasz, czyli kadry prowadzącej zajęcia. Sęk w tym, że nie da się tego zrobić bez Państwa pomocy.
Na czym miałaby ona polegać? Rzecz jest prosta. Proszę uprzejmie wypełnić ankiety ewaluacyjne dotyczące zajęć w semestrze zimowym, które są już dostępne na Państwa koncie w USOSie.

Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Uniwersytet w Białymstoku zapraszają na wykład otwarty prof. Leszka Balcerowicza "Odkrywając wolność". Spotkanie jest częścią długoterminowej obywatelskiej kampanii Forum Obywatelskiego Rozwoju, która ma na celu dotrzeć do kilkuset tysięcy ludzi i ponownie wprowadzić pojęcie wolności do dyskursu publicznego w Polsce.

Po wykładzie będzie można kupić książkę "Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów", która jest zbiorem 50 dzieł klasyków myśli wolnościowej od Adama Smitha przez Miltona Friedmana aż po Leszka Kołakowskiego. Zainteresowani będą też mogli zdobyć dedykację Leszka Balcerowicza, który dokonał wyboru tekstów do publikacji i jest również autorem wstępu do książki.

Wykład rozpocznie się 26 marca 2013 r. (wtorek) o godzinie 13:15 w Auli Wydziału Prawa UwB.

kzp13 marca odbędzie się II seminarium z cyklu "Kobiety w życiu publicznym" Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Zakład Współczesnych Doktryn Politycznych Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB.

Seminarium Kobiety i media. Dziennikarki, publicystki, twórczynie przekazów medialnych to II seminarium z cyklu Kobiety w życiu publicznym mające na celu promocję udziału kobiet w życiu publicznym. W trakcie najbliższego spotkania prelegenci zaprezentują zebranym gościom wybrane zagadnienia dotyczące obecności i roli kobiet w tworzeniu przekazu medialnego. Po prezentacji referatów odbędzie się dyskusja poprzedzona wystąpieniami zaproszonych ekspertów.

Szanowni Państwo,

w poniedziałek (25.02.2013 r.) o g. 9.00 ruszają zapisy na fakultety w drugim (letnim) semestrze. Koniec zapisów: 13 marca o g. 23:59.
W ciągu dwóch tygodni możecie Państwo dowolnie zmieniać swoje wybory. Później wybrane przez Państwa przedmioty zaczynają funkcjonować na prawach przedmiotów obowiązkowych.
Lista przedmiotów do wyboru poniżej.

Podkategorie