Zakład Socjologii Wiedzy i Edukacji

Instytut Socjologii i Kognitywistyki

Uniwersytetu w Białymstoku wraz z partnerami

zaprasza do Małych Miast

na konferencję naukową pt.:

Duchowość w przestrzeni Małych Miast

W czasach współczesnych sfera duchowości jest wypierana coraz bardziej z życia człowieka. Jest ona ignorowana, wyśmiewana, odrzucana, deprecjonowana i na wiele innych sposobów osłabiana. Mimo skomasowanych działań o takim charakterze są obszary, w których doświadcza się jej silnej obecności. W tegorocznej edycji Małych Miast będziemy chcieli wydobyć ją z bardziej eksponowanych kontekstów oraz podkreślić jej wagę w życiu jednostek i grup społecznych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy tym projekcie. Zwieńczony on będzie dwoma konferencjami naukowymi: a) w Futomie, malowniczej miejscowości Podkarpacia, pod koniec września tegoż roku, b) w Supraślu, w równie atrakcyjnym miejscu na ziemi, tym razem na Podlasiu, w listopadzie tegoż roku. Mile widziana jest deklaracja uczestnictwa w jednym bądź drugim spotkaniu miłośników Małych Miast.

V. Ogólnopolską Konferencja Naukową Doktorantów-Historyków "Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków",  która odbędzie się 28 września 2019 roku w Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Szczególnie zapraszamy do udziału w konferencji doktorantów historii, ale także osoby studiujące inne kierunki humanistyczne, które mogą być zainteresowane proponowaną przez nas tematyką.

Uwaga!

W dniach 14-16 sierpnia 2019 dziekanat Wydziału Historyczno-Socjologicznego będzie nieczynny.

Co roku Wydział Historyczno-Socjologiczny prowadzi ewaluację jakości kształcenia. Jej celem jest stałe podnoszenie standardów nauczania na wszystkich kierunkach studiów. W związku z tym serdecznie prosimy o wypełnienie krótkich ankiet, które dostarczą nam cennych informacji. Badanie jest anonimowe.
http://whs.experior.ehost.pl/index.php/458581?lang=pl
- ankieta ewaluacyjna jakości kształcenia (dotyczy studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jak również doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych),

http://whs.experior.ehost.pl/index.php/474413?lang=pl
 - ankieta absolwenta (dotyczy przede wszystkim osób kończących studia w bieżącym roku akademickim).
Ankiety oceniające poszczególne zajęcia można wypełnić w systemie USOS.
 

Informacje o Wydziałowym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia: http://hist-soc.uwb.edu.pl/wydzialowy-system-zapewniania-i-doskonalenia-jakosci-ksztalcenia

socjologiaIIstopienmagisterskie

 

Wszystkich absolwentów studiów I stopnia zapraszamy do rekrutacji na studia magisterskie (II stopnia) na kierunku socjologia. Rejestracja kandydatów odbywa się poprzez stronę: https://irk.uwb.edu.pl/index.php
Termin składania wniosków upływa 21 lipca 2019 roku.

 

Serdecznie zapraszamy na PROFESSOR ANDRZEJ BARTNICKI FORUM FOR THE ADVANCED STUDIES OF THE UNITED STATES XVI FORUM ZAAWANSOWANYCH STUDIÓW NAD STANAMI ZJEDNOCZONYMI im. PROFESORA ANDRZEJA BARTNICKIEGO, które odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2019 r. w Białymstoku na Wydziale Historyczno-Socjologicznym, Plac NZS 1, (dawniej Plac Uniwersytecki) sala 108A, I piętro

program konferencji: pdfForum_zapr._2019_f.pdf

Podkategorie