mgr Wioletta Szulc

p. 100
Plac NZS 1
15-420 Białystok

tel. 85 745-74-37, 38
fax: 85 745-75-29
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB M. Bieńkowska

pok. 105
Plac NZS 1
15-420 Białystok


tel.: 85 745-74-47
fax: 85 745-75-29
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Terminy dyżurów:

 • czwartek - 9:00 - 9:30 oraz 13:00 - 14:00

Wykształcenie:

 • 1997 - magister socjologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 2002 - doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 2014 - doktor habilitowany nauk społecznych, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Doświadczenie zawodowe:

 • od 1997 - nauczyciel akademicki
 • 2005-2012 - prodziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego

Zainteresowania badawcze:

 • Teorie społeczne,
 • Socjologia wielokulturowości
 • Gender studies, transstudia

Wybrane publikacje:

 • Polityka wielokulturowości a migracje (redakcja z Andrzejem Sadowskim), wyd. UwB, Białystok 2012.
 • Transseksualizm w Polsce. Wymiar indywidualny i społeczny przekraczania binarnego systemu płci. Białystok 2012.
 • „Pogranicza. Księga jubileuszowa prof. Andrzeja Sadowskiego” (redakcja z Walter Żelazny)

Wykaz publikacji na https://scholar.google.pl/

Profil na Wikipedii

Dziekan - przewodniczący Rady Wydziału

 • dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB

Prodziekani

 • dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB
 • dr Anna Jurczuk

Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni

 • prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel
 • prof. dr hab. Piotr Gliński
 • prof. dr hab. Wioletta Małgorzata Kowalska
 • prof. dr hab. Cezary Kuklo
 • prof. dr hab. Antoni Mironowicz
 • prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz
 • prof. dr hab. Halina Parafianowicz
 • prof. dr hab. Andrzej Sadowski
 • dr hab. Daniel Boćkowski, prof. UwB
 • dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB
 • dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB
 • dr hab. Barbara Cieślińska, prof. UwB
 • dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB
 • dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB
 • dr hab. Maciej N. Karczewski, prof. UwB
 • dr hab. Zbigniew Kaźmierczak, prof. UwB
 • dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB
 • dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB
 • dr hab. Józef Maroszek, prof. UwB
 • dr hab. Adam Miodowski, prof. UwB
 • dr hab. Piotr Nowak, prof. UwB
 • dr hab. Artur Pasko, prof. UwB
 • dr hab. Robert Poczobut, prof. UwB
 • dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB
 • dr hab. Jan Snopko, prof. UwB
 • dr hab. Robert Suski, prof. UwB
 • dr hab. Krystyna B.Szelągowska, prof. UwB
 • dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB
 • dr hab. Jerzy Urwanowicz, prof. UwB
 • dr hab. Mariusz A. Zemło, prof. UwB
 • dr hab. Grzegorz Zackiewicz,prof. UwB
 • dr hab. Walter Żelazny, prof. UwB
 • dr hab. Krzysztof Boroda
 • dr hab. Mariusz R. Drozdowski
 • dr hab. Marzena Liedke
 • dr hab. Karol Łopatecki
 • dr hab. Urszula Pawluczuk
 • dr hab. Jacek Sieradzan
 • dr hab, Konrad W. Talmont-Kamiński

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych

 • dr Piotr Guzowski
 • dr Łukasz Kiszkiel
 • dr Bartosz Kuźniarz
 • dr Tomasz Mojsik
 • dr Katarzyna Niziołek
 • dr Małgorzata Ocytko
 • dr Radosław Poniat
 • dr Aleksandra Porankiewicz-Żukowska
 • dr Wojciech Walczak
 • dr Ewa Dąbrowska-Prokopowska

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 • dr Anna Stocka-Ambruszkiewicz
 • mgr Katarzyna Płońska
 • mgr Marcin Więsław

Doktoranci

 • mgr inż. Edgar Filip Różycki

Studenci

 • Oliwer Bałon
 • Kamil Czarkowski
 • Artur Gazowski
 • Krzysztof A. Godlewski
 • Magda Kieżel
 • Katarzyna Polakowska
 • Damian Marculewicz
 • Anna Woszczenko

Dyrektor Administracyjny

 • mgr Angelika Godlewska

Zaproszony gość profesor-senior

 • prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
 • dr hab. Adam Cz. Dobroński
 • dr hab. Edmund Dmitrów
 • dr hab. Daniel Grinberg
 • dr hab. Józef Maroszek
 • dr hab. Grzegorz W. Nowacki

Zaproszony gość:

 • prof. dr hab. Jan Tęgowski

Przedstawiciele Związków Zawodowych

 • dr Alina Czapiuk

dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB J.Sadowska

pok. 100
Plac NZS 1
15-420 Białystok

tel. 85 745-74-38, 37
fax: 85 745-75-29
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Terminy dyżurów:

 • poniedziałek - 13:00 – 16:00
 • czwartek - 12:00 - 14:00

 

Wykształcenie:

 • 1992 - magister historii, Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski
 • 1999 - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, Instytut Historii, Uniwersytet w Białymstoku
 • 2011 - doktor habilitowany nauk o polityce, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk

Doświadczenie zawodowe:

 • od 1992 - nauczyciel akademicki
 • 2008-2012 - wicedyrektor Instytutu Historii
 • od 2008 - kierownik Zakładu Historii Najnowszej po 1945 roku
 • 2012-2016 - prodziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego

Zainteresowania badawcze:

 • Historia społeczna PRL, a w szczególności organizacje polityczne i ruchy młodzieżowe, mniejszości narodowe;
 • Systemy oświatowe i ich przeobrażenia;
 • Najnowsza historia Białegostoku i regionu.

Wybrane publikacje:

 • Kres świata białostockich Żydów, Białystok 2013 (współautor).
 • "Sercem i myślą związani z Partią": Związek Młodzieży Socjalistycznej (1957 - 1976). Polityczne aspekty działalności, Warszawa 2010.
 • Ku szkole na miarę Drugiej Rzeczypospolitej. Geneza, założenia i realizacja reformy Jędrzejewiczowskiej, Białystok 2001.
 • Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, pod red. J. Sadowskiej, Białystok 2008.

dr Anna Edyta Jurczuk

A.Jurczuk

pok. 103
Plac NZS 1
15-420 Białystok

tel.: 85 745-74-92
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Terminy dyżurów:

 • poniedziałek, godz. 9:30-11:00

Wykształcenie:

 • 1999 - magister ekonomii, Wydział Ekonomii, Uniwersytet w Białymstoku
 • 2001-2002 - Studia podyplomowe Menedżersko - Finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • 2007 - doktor nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka

Doświadczenie zawodowe:

 • od 1999 -  nauczyciel akademicki
 • 2013-2016 - wicedyrektor Instytutu Historii i Nauk Politycznych
 • od 2012 - kierownik Pracowni Współczesnych Stosunków Gospodarczych

Zainteresowania badawcze:

 • Ład gospodarczy;
 • Ekonomia instytucjonalna;
 • Transformacja gospodarcza.

Wybrane publikacje:

 • Pysz P., Grabska A., Moszyński M., Stanowiony i spontaniczny ład gospodarczy w procesie transformacji systemowej Polski i byłej NRD, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Instytut Badań Gospodarczych, Toruń 2014, ss. 391.
 • Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji – dryf ładu czy jego doskonalenie?, red. Pysz P., Grabska A., Moszyński M., Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, ss. 345
 • Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, red. Pysz P., Grabska A., Moszyński M., PWN, Warszawa 2014, ss. 286. Grabska A., Uwarunkowania ładu spontanicznego i stanowionego w gospodarce Polski okresu transformacji, „Gospodarka Narodowa”, 5-6/2012, s. 119-140.
 • Rola ładu stanowionego według W. Euckena w okresie transformacji systemowej, „Optimum”, 4/2011.

Podkategorie