Od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasowe studia doktoranckie zostają zastąpione kształceniem doktorantów w nowych instytucjach – szkołach doktorskich. W wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Ustawy 2.0 osoby zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych oraz uzyskaniem kwalifikacji III stopnia, czyli doktora, mogą aplikować do szkół doktorskich.


W Uniwersytecie w Białymstoku powołano trzy szkoły doktorskie:
- Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych,
- Szkołę Doktorską Nauk Społecznych,
- Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.


Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych kształci doktorantów w zakresie dyscyplin:
- filozofia,
- historia,
- językoznawstwo,
- literaturoznawstwo.


Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych odbywa się w formie konkursu. Rejestracja przez IRK: https://irk.uwb.edu.pl
Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych pdfterminarz dyżurów SDNH (Wydział Historyczno-Socjologiczny, pok.115; Wydział Filologiczny, pok. 146; Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1)


Program szkoły - Uchwała nr 2425 Senatu UwB w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2425-1.pdf)


Szkoła Doktorska Nauk Społecznych kształci doktorantów w zakresie dyscyplin:
- socjologia,
- ekonomia i finanse,
- nauki prawne,
- pedagogika.
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych odbywa się w formie konkursu.
Rejestracja przez IRK: https://irk.uwb.edu.pl


Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych pdfterminarz dyżurów (Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Warszawska 63, sekretariat pok. 233A)

Wszelkie bieżące informacje pojawiają się w zakładce http://weiz.uwb.edu.pl/szkola-doktorska-nauk-spolecznych


Program szkoły - Uchwała nr 2426 Senatu UwB w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2426-1.pdf

Działanie szkół doktorskich na UwB regulują następujące przepisy:
Zarządzenie nr 8 Rektora UwB z dn.27.03.2019 w sprawie utworzenia szkół doktorskich w Uniwersytecie w Białymstoku: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-8-2.pdf
Uchwała nr 2428 Senatu UwB z dn. 22.05.2019r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2019/2020: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2428-1.pdf
Zarządzenie nr 16 Rektora UwB z dn.30.05.2019 w sprawie liczby miejsc w poszczególnych szkołach doktorskich na rok akademicki 2019/2020: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-16-2.pdf

 

Szanowna Studentko! Szanowny Studencie!

Chcesz być bardziej konkurencyjna/-y na rynku pracy?
Chcesz dostać po studiach ciekawszą pracę?
Weź udział w bezpłatnym projekcie
„KUŹNIA KOMPETENCJI” 

Jesteś studentem, który w roku akad. 2019/2020 rozpocznie ostatni rok studiów I lub II stopnia?
Zapraszamy Cię do podniesienia swoich kompetencji  w ramach projektu 
Kuźnia Kompetencji studentów z Wydziału Historyczno-Socjologicznego

W każdym projekcie będziesz mógł wziąć udział w:

1)    zajęciach warsztatowych

2)    certyfikowanych szkoleniach

3)    pracach projektowych  

Zakres zajęć wykracza poza plany studiów!

Prowadzący zajęcia to wysokiej klasy praktycy!

Udział w bezpłatnych  zajęciach da Ci mnóstwo korzyści:

  • podniesiesz kompetencje informatyczne, zawodowe, przedsiębiorczości, językowe, komunikacyjne, pracy w grupie – potwierdzimy to zaświadczeniami i certyfikatami uznawanymi przez pracodawców;
  • uzyskasz bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą;
  • będziesz miał/miała możliwość znalezienia pracy u pracodawców uczestniczących
    w projekcie!

REKRUTACJA trwa od 1 CZERWCA!

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU:http://kuznia.uwb.edu.pl/

Szczegóły dostępne są na stronie: http://kuznia.uwb.edu.pl/whs/index   
oraz u Wydziałowego Koordynatora Projektu Kuźnia Kompetencji:
mgr Wioletty Szulc, e-mail:  
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w pok. 100.
pdfPDF INFORMACYJNY

apraszamy na wykład pt. Nowy model ewaluacji jakości działalności naukowej i kategoryzacji podmiotów w dyscyplinach naukowych lub artystycznych prof. Błażeja Skocznia - przewodniczącego Komisji Ewaluacji Nauki.

Spotkanie odbędzie się 25 czerwca 2019 roku o godzinie 11:00 na Wydziale Fizyki przy ul. Ciołkowskiego 1L, w sali 2011.


Prof. Błażej Skoczeń obecnie kieruje Centrum Projektowania Akceleratorów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu (1992) i w Toyohashi University of Technology w Japonii (1993). Pracował również w Institut Français de Mécanique Avancée (2006). Kierował w CERN jednym z zespołów zajmujących się projektem Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC). W 2013 r. został członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest przewodniczącym Sekcji Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. Autor około 200 publikacji, książek, raportów i opracowań naukowych, w tym trzech monografii.


fot. Jan Zych, źródło

prof. dr hab. Cezary Kuklo  został wybrany do niezwykle prestiżowego grona jakim jest Rada Doskonałości Naukowej, która obecnie będzie decydować o postępowaniach habilitacyjnych i profesorskich  historyków z wszystkich dziedzin z całego kraju. W konkursie przewidziano tylko 3 miejsca, a na jedno z nich został wybrany nasz kierownik katedry Historii Społeczno-Gospodarczej, Demografii i Statystyki Instytutu Historii i Nauk Politycznych. Więcej informacji pod adresem:

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/wyniki-wyborow-do-rady-doskonalosci-naukowej-juz-sa

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że w piątek 21 czerwca 2019 r. dziekanat Wydziału Historyczno-Socjologicznego będzie nieczynny.

Zakład Historii XIX w. i Ruchów Społeczno-Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku Instytut Studiów Kobiecych ZAPRASZAJĄ na IV konferencję naukową pod patronatem Rektora Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Roberta Ciborowskiego, Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego z cyklu Polityka i politycy w prasie XX i XXI w. Kobiety i wybory parlamentarne

Białystok 14-16 czerwca 2019 r.

 

Więcej informacji/Harmonogram konferencji pdfPDF

Podkategorie