9 czerwca 2017 roku w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie odbędzie się posiedzenie eksperckiego Zespołu ds. Państwa i Rynku. Spotkaniu będzie przewodniczył prof. Piotr Nowak. Tematem obrad będzie "Prawa autorskie a «swobodny dostęp» do kultury".

W skład Zespołu ds. Państwa i Rynku wchodzą: dr Adam Czarnota (University of New South Wales), dr Ivan Dimitrijevic (UW), dr Bartosz Kuźniarz (UwB), prof. Sławomir Magala (UJ, ALK, Rotterdam School of Management), prof. Zbigniew Osiński (UMCS), Jan Rokita (Akademia Ignatianum w Krakowie), prof. Zbigniew Stawrowski (UKSW).

KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE (specjalizacja nauczycielska) - NOWY ROK AKADEMICKI 2017/2018

3 semestry, 25 punkty ECTS, wymiar godzin dydaktycznych – 420, w tym 150 godzin praktyki

DLA KOGO?

Kwalifikacje pedagogiczne adresowane są do kandydatów na nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, teoretycznych przedmiotów zawodowych i języków obcych.

  • Słuchaczami mogą być studenci II i III roku kierunków i specjalności nienauczycielskich oraz absolwenci UwB oraz innych uczelni.

WIĘCEJ ->

npModuł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – realizator Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Wnioski przyjmowane będą w dwóch terminach:
- od dnia 01.03.2017 r. do dnia 30.03.2017 r.
-
od dnia 01.09.2017 r. do dnia 10.10.2017 r.

Wnioski dot. udziału w w/w programie będą przyjmowane w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Bema 60/1,
tel. 085 869-65-50, 869-65-65

więcej...


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
z okazji 100 rocznicy śmierci Ludwika Zamenhofa

Społeczne i polityczne aspekty sytuacji kulturowej i językowej świata
w okresie globalizacji.

Co pozostało po dziele Ludwika Zamenhofa?

termin konferencji: 29 września 2017 roku
organizator: Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB

1) Stosunki międzynarodowe, studia I stopnia, II rok;
2) Stosunki międzynarodowe, studia II stopnia, II rok,
3) Historia, studia I stopnia, II rok
4) Historia, studia II stopnia, II rok
5) Socjologia, studia II stopnia, I rok
W związku z obowiązkiem zaliczenia przedmiotu o nazwie "Przedmiot realizowany na innym kierunku studiów" prosimy Was o dostarczenie oświadczenia, w którym zadeklarujecie wybrany przedmiot (nazwę, kierunek i wydział na którym jest on realizowany). Treść wydrukowanego i podpisanego oświadczenia należy złożyć w dziekanacie do 28.10.2016r. (piątek). Wybrany przedmiot musi być realizowany na innym kierunku studiów niż studiowany. Poniżej oferta przedmiotów proponowanych przez poszczególne kierunki w roku akademickim 2016/2017 możliwych do wyboru w ramach „Przedmiot realizowany na innym kierunku studiów” na Wydziale Historyczno-Socjologicznym oraz zwór wymaganego oświadczenia. 

Podkategorie