W Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB w dniach 2-6.09 odbywa się letnia szkoła pt. Środowisko – Człowiek – Gospodarka dedykowana polskim doktorantom. Jest to inicjatywa podjęta wspólnie przez Uniwersytet w Białymstoku, Max Planck Institute for Science of Human History w Berlinie oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Głównym zamierzeniem organizatorów jest wprowadzenie uczestników do tych dziedzin badań historycznych, które wchodzą obecnie w dialog z naukami przyrodniczymi i społecznymi, w tym w szczególności do metod kwantytatywnych. Pozwala to nie tylko jeszcze lepiej poznać warsztat historyka w zakresie analiz społecznych, gospodarczych i demograficznych, ale także zbliżyć się do niezwykle interesującego świata badań interdyscyplinarnych. Doktoranci uczestniczą w wykładach i konwersatoriach poświęconych metodom badawczym, źródłom i dotychczasowemu dorobkowi naukowców z całego świata. W programie umieszczono zagadnienia z dziedziny demografii historycznej reprezentowanej przez prof. Cezarego Kuklo, prof. Mikołaja Szołtyska oraz dr. Bartosza Ogórka, historii środowiskowej wykładanej przez dr. Adama Izdebskiego, historii gospodarczej przedstawianej przez dr. Piotra Guzowskiego, statystki przybliżanej przez prof. Michała Kopczyńskiego wraz z dr. Radosławem Poniatem oraz geografii historycznej omawianej przez prof. Bogumiła Szadego i dr. Mateusza Zawadzkiego. Ponadto doktoranci zyskali sposobność nabycia niezwykle praktycznych umiejętności w ramach warsztatów. Dotyczą one pracy ze środowiskiem R służącym zaawansowanym obliczeniom statystycznym, ich wizualizacji oraz tworzeniu baz danych, a także niezwykle przydatnym w badaniach z zakresu geografii historycznej programem GIS.

Łącznie w letniej szkole bierze udział 15 doktorantów reprezentujących uniwersytety z Białegostoku, Warszawy, Siedlec, Rzeszowa, Krakowa i Lublina. Warta podkreślenia jest różnorodność zainteresowań młodych badaczy, którzy oprócz przekroju epokowego obejmującego okres od wczesnej nowożytności po wiek XX, przygotowują prace z tematyki demograficznej, historii gospodarczej, środowiskowej, społecznej, politycznej oraz historii Kościoła rzymskokatolickiego i reformowanego. W ramach pracy własnej uczestników przewidziano również 15 - minutowe wystąpienia na temat związany z projektowaną pracą doktorską. Prezentacja będzie przedmiotem dyskusji dzięki której doktoranci będą mogli poznać zarówno mocne strony swoich badań, jak i odnaleźć sfery wymagające potencjalnych ulepszeń. Warto podkreślić, iż udział w szkole letniej jest bezpłatny i finansowany z projektu „W poszukiwaniu transdyscyplinarnej synergii: przełomy gospodarcze Polski z perspektywy historyczno-przyrodniczej na tle europejskim” realizowanego pod kierownictwem dr. Piotra Guzowskiego w funkcjonującym na UwB Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej.