Co roku Wydział Historyczno-Socjologiczny prowadzi ewaluację jakości kształcenia. Jej celem jest stałe podnoszenie standardów nauczania na wszystkich kierunkach studiów. W związku z tym serdecznie prosimy o wypełnienie krótkich ankiet, które dostarczą nam cennych informacji. Badanie jest anonimowe.
http://whs.experior.ehost.pl/index.php/458581?lang=pl
- ankieta ewaluacyjna jakości kształcenia (dotyczy studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jak również doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych),

http://whs.experior.ehost.pl/index.php/474413?lang=pl
 - ankieta absolwenta (dotyczy przede wszystkim osób kończących studia w bieżącym roku akademickim).
Ankiety oceniające poszczególne zajęcia można wypełnić w systemie USOS.
 

Informacje o Wydziałowym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia: http://hist-soc.uwb.edu.pl/wydzialowy-system-zapewniania-i-doskonalenia-jakosci-ksztalcenia