prof. dr hab. Cezary Kuklo  został wybrany do niezwykle prestiżowego grona jakim jest Rada Doskonałości Naukowej, która obecnie będzie decydować o postępowaniach habilitacyjnych i profesorskich  historyków z wszystkich dziedzin z całego kraju. W konkursie przewidziano tylko 3 miejsca, a na jedno z nich został wybrany nasz kierownik katedry Historii Społeczno-Gospodarczej, Demografii i Statystyki Instytutu Historii i Nauk Politycznych. Więcej informacji pod adresem:

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/wyniki-wyborow-do-rady-doskonalosci-naukowej-juz-sa