Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Białymstoku i Koło Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zapraszają na wykład "Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski po akcesji do NATO i Unii Europejskiej", który poprowadzi Prof. dr hab. Ryszard Zięba z Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykład odbędzie się 10 maja o godzinie 11.20 w sali 108A (Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB)

 

Załącznik: pdfzaproszenie