W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich serdecznie zapraszamy wszystkich studentów III, IV oraz V roku studiów do odbycia wakacyjnych praktyk studenckich. W każdym z miesięcy (w lipcu, sierpniu i wrześniu) Biuro przyjmie około 10 praktykantów.

W pierwszym tygodniu praktyk wszyscy studenci wdrażani będą w pracę Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków.

W trakcie kolejnych 3 tygodni każdy ze studentów odbędzie praktyki w wybranym przez siebie zespole skargowym (Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego, Zespół Prawa Karnego, Zespół Prawa Cywilnego, Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego, Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Zespół do spraw Wykonywania Kar, Zespół do spraw Równego Traktowania).

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 maja 2019 r. Więcej informacji znajduje się na stronie: RPO