Dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB w dniach 9 -12 sierpnia 2018 r. przebywała w Kanadzie w Vancouver na Simon Fraser University (International Federation for Research In Women’s History, the theme „Transnationalisms, Transgressions, Translations: Conversations and Controversies”) prezentując referat pt. Popular women's magazines in Poland - the communication platform of the communist policy of Polish People's Republic (1970 – 1989) oraz 31 sierpnia – 1 września 2018 r. w Wielkiej Brytanii na University of Portsmouth (Women’s History Network Conference, the theme ,,The Campaign for Women’s Suffrage: National and International Perspectives”) wygłaszając referat pt. The Liga Kobiet (the Women’s League) in Communist Poland 1945-1989).

Na fotografii od lewej: Susan Carin Zimmermann, Central European University (Budapeszt, Węgry), Yulia Gradskova, Södertörn University (Sztokholm, Szwecja), Małgorzata Dajnowicz (UwB) oraz Renata Ingbrant, Stockholm University (Sztokholm, Szwecja) - Simon Fraser University, Vancouver, 11 sierpnia 2018 r.