W dniach 16-17.X.2014 r. na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa "???????, ????????????, ?????????? ? ???????????? ??????? ?????????" / "Scientific, historical, social and literary aspects of philosophy"

16 X
Wojciech Śleszyński, Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego (Uniwersytet w Białymstoku), Opening Address

Ewa Matuszczyk (chair)

 • Małgorzata Kowalska, Idea of Europe in the philosophy of Patocka, Husserl and Derrida (Wydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstoku)
 • ?????? ????????, ????????? ????????????? ? ???????? ??????????? ? ????????????? ???????? (?????????? ??????????????? ???????????? ???????????, ??????????? ?????????)
 • ???? ????, ??????, ?????????? ? ???????? ??????????????????? ????????? ? ????????????? ???????? (?????????? ??????????????? ???????????? ???????????. ??????????? ?????????)
 • ????? ????, ??? ????? ??????? ?????? ?? ?????? (???????????? ?????-??????????? ???????????? ???????????)
 • ??????? ?????????, ??????????? ????????????" ? ??????? ????? (?????????? ??????????????? ???????????? ???????????. ??????????? ?????????)
 • Piotr Graczyk, ??????? ?????????????. ????????? ?????????? ? ??????? (Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński, KRONOS)
 • Janusz Dobieszewski, ????????? (? ??????) (Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski)
 • Piotr Nowak, The place of "Kronos" magazine on the map of the contemporary Polish Philosophy (Wydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstoku, KRONOS)

17 X
Piotr Graczyk (chair)

 • Ewa Matuszczyk, ?????????? ? ????????? ? ??????????????
 • Paulina Sosnowska, Is Hannah Arendt a Modernist After All? (Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski)
 • Bartosz Kuźniarz, Philosophy as idealism. Existential and political dimension of the philosophy of Alain Badiou, (Wydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstoku)
 • Ivan Dimitrijevic, The take of the Bastille: the role and the rule of the true opinion (Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski)
 • Rafał Kuczyński, Liberal Arts? Curriculum as a civic education (Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski)
 • Irena Księżopolska, ? ???? ????????? ????????: ??????????? ????????? ????????????? (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
 • Halszka Witkowska, Suicide of the body and suicide of the soul. The last decision in the Russian experience (Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski)
 • Arnold Toczyski, The modern culinary narration and the change of meanings (Wydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstoku)