erasmusRekrutacja na wyjazdy na praktykę odbywa się w Dziale Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą do czasu wyczerpania przyznanych środków. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Praktyki muszą trwać minimum 3 miesiące, ale istnieje możliwość uzyskania zgody na wyjazdy dłuższe (w tym celu należy skontaktować się z DPMiWZ przed złożeniem dokumentów). Wyjazdy w ramach roku akademickiego 2013/14 muszą zostać zrealizowane do 30 września 2014 r. Praktyki mogą dobywać się zarówno w trakcie wakacji, jak i w trakcie roku akademickiego (po uzyskaniu zgody na Indywidualną Organizację Studiów).
W roku akademickim 2013/14 planowana jest realizacja ponad 30 wyjazdów.

Więcej szczegółów...