08.-Dom-Partii-7-fot.-E.-CzapliskiNa portalu historycznym Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB opublikowane zostało niezwykle obszerne i interesujące opracowanie na temat przeszłości gmachu znajdującego się przy Placu NZS 1, w którym obecnie mieści się nasz Wydział. Znaleźć tam można plany, zdjęcia i artykuły dotyczące budynku.
Materiały zostały zebrane i opracowane przez Izabelę Kowalczyk oraz Adama Czumiłowicza, absolwentów Wydziału Historyczno-Socjologicznego.