W dniu 30 września 2013 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki przeprowadzonej oceny parametrycznej jednostek naukowych.
Wydział Historyczno-Socjologiczny otrzymał kategorię "A".
Jest to potwierdzenie najwyższego poziomu naukowego pracowników Wydziału oraz docenienie prowadzonych projektów badawczych.

 

Wnioski o stypendia będą przyjmowane w pokoju 114 w dni powszednie od 01-15.10.2013 w godz. 9:00-12:00.

X ForumKatedra Historii 1918-1945 pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Haliny Parafianowicz serdecznie zapraszaja na:    X FORUM ZAAWANSOWANYCH STUDIÓW NAD STANAMI ZJEDNOCZONYMI im. PROFESORA ANDRZEJA BARTNICKIEGO.
Tematem wiodącym tegorocznego spotkania w części referatowej będzie "AMERICAN SUCCESS: ITS MANY FACES PAST AND PRESENT".

Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku ? za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury ? przyznawana jest twórcom i animatorom życia kulturalnego, których działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Białegostoku, poszerzenia oferty kulturalnej oraz do promocji miasta w kraju i za granicą. Przyznawana jest w trzech kategoriach: artystycznej, organizatorskiej oraz w kategorii ochrony dziedzictwa ? za działania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania zabytków miasta oraz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym.
W tej ostaniej tegoroczną nagrodę odebrał prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński, pracownik Instytutu Historii i Nauk Politycznych, historyk, regionalista, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na wykład dr. Radosława Poniata z cyklu ?Inaczej niż w podręczniku?. Temat - "Rewolucja przemysłowa: fakty i mity".