uwb-bialystok06

Umożliwia to projekt 'USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM', realizowany do 30 listopada 2015 r. przez Centrum Edukacji Ustawicznej UwB.
Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu w Białymstoku proponuje dodatkową ofertę edukacyjną w ramach w/w projektu, przygotowującą do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Osoby, które skorzystają z wymienionej oferty edukacyjnej, uzyskają kwalifikacje do realizacji zajęć dydaktycznych, szkoleń i kursów zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów wyższych.

ISK


Mamy zaszczyt zaprosić na konferencję pt. "Kobiety - polityka - prawo - dyskurs publiczny", która odbywać się będzie w dniach 15-16 października br. Ogranizatorami konferencji są Zakład Ruchów Społecznych i Politycznych Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB, Książnica Podlaska oraz Instytut Studiów Kobiecych.


 DSC4029Odznaki "Zasłużony dla Kultury Polskiej" nadane przez ministra kultury za prace nad ratowaniem dziedzictwa narodowego poza granicami Polski, wręczono podczas III Międzynarodowego Kongresu Naukowego poświęconego tej tematyce, odbywającego się na Uniwersytecie w Białymstoku w dniach 30 IX - 02 X 2015 r.

Odznaki wręczył dyrektor departamentu dziedzictwa kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jacek Miler. Podkreślił, że bez działalności tych osób "obraz polskiego dziedzictwa nie byłby pełny", wnoszą one "olbrzymie zasługi" w inwentaryzacji zabytków na terenie dawnej Rzeczpospolitej. "Bez wiedzy o tym dziedzictwie nie jest możliwy prawdziwy obraz naszej kultury, naszych dokonań w historii Polski".

dobro

Dr hab. Adam Czesław Dobroński został laureatem pierwszego stopnia tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera. Został uhonorowany za badania i popularyzację historii ziem północno-wschodniej Polski, w tym Łomży i Ziemi Łomżyńskiej. Konkurs organizuje Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" z Łomży. Więcej informacji o konkursie pod adresem www.stopkapress.com.pl

W związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2015/2016

która odbędzie się 1 października 2015 r. w godz. 13.00-14.30

Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego

ustanawia godziny dziekańskie - wolne od zajęć dydaktycznych.