HB plakatW imieniu Koła Naukowego Socjologiczno-Antropologicznego serdecznie zapraszamy na pierwszą edycję Human Business - projektu, który ma na celu wprowadzenie studentów kierunków humanistycznych i społecznych w sferę biznesu oraz możliwość zdobycia umiejętności przydatnych na współczesnym rynku pracy. Impreza ma być okazją do porozmawiania o tym, jakie kompetencje liczą się na rynku pracy i w jakich branżach humaniści mogą się rozwijać. Zaproszeni przedsiębiorcy, patronujący wydarzeniu, nie tylko ocenią przydatność już nabytych umiejętności, ale powiedzą także, czego będą oczekiwać od studentów po zakończeniu edukacji, w procesach aplikacyjnych i późniejszych warunkach pracy. Program wydarzenia to także szkolenia dla studentów z zakresu: PR, zarządzania przedsiębiorstwem oraz pozyskiwania środków na prowadzenie własnej działalności.

studenckie pogotowie okienkoChcesz podzielić się swoją wiedzą i czasem?

Chcesz zdobyć cenne doświadczenie?

Chcesz pomóc?

Włącz się do kolejnego semestru akcji.

WIĘCEJ...

PG- Celem projektu jest połączenie wysiłków historyków, analizujących źródła pisane z paleoekologami zajmującymi się materiałem przyrodniczym, w badaniu przeszłości, w naszym przypadku dziejów gospodarczych Polski od X do XVII wieku. Rozwój osadnictwa i działalność gospodarcza człowieka, zwłaszcza związana z rolnictwem, oznaczały przekształcenia krajobrazu. Ślady tych zmian odnajdujemy zarówno w pyłkach, jak i  innych elementach osadów torfowiskowych, a także w staropolskich inwentarzach dóbr czy źródłach rachunkowych – wyjaśnia dr Piotr Guzowski. Historycy skupieni w projekcie zweryfikują poprzez szczegółowe badania źródeł pisanych z XV - XVII w. efekty prac przyrodników i wskażą drogę interpretacji  źródeł paleoekologicznych dla okresu wcześniejszego – średniowiecza, dla którego masowych materiałów pisanych nie mamy. Tytułowe momenty przełomowe w dziejach gospodarczych to budowa państwa, kolonizacja na prawie niemieckim, epidemia Czarnej Śmierci, rozwój eksportu zboża z Polski w XVI w. i kryzys gospodarczy wieku XVII.

W dniu 17 marca 2016 r. wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu

Samodzielni Nauczyciele Akademiccy wybierają o godz. 12.00, s. 108 A przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uniwersytetu.

Niesamodzielni Nauczyciele Akademiccy wybierają o godz. 13.00, s. 108 A przedstawiciela do Kolegium Elektorów Uniwersytetu.

W dniu 17 marca 2016 r. wybory kandydatów na przedstawicieli do Senatu UwB

Niesamodzielni Nauczyciele Akademiccy wybierają o godz. 14.00, s. 108 A kandydatów na przedstawicieli do Senatu UwB.

*

court watch   monitoring sadow aqudZapraszamy na otwarte szkolenie Fundacji Court Watch Polska, które odbędzie się na Wydziale Prawa UwB, we środę 9 grudnia 2015 r. w godz. 16.45-18.15 lub 18.30-20.00 przy ul. Mickieiwcza 1, sala 309. Udział w szkoleniu umożliwia włączenie się w charakterze obserwatora w program "Obywatelskiego Monitoringu Sądów" oraz zaliczenie praktyk studenckich.