snjoGLOTTA - Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych zaprasza na kursy języka angielskiego i rosyjskiego. Cena godziny lekcyjnej dla studentów, doktorantów i pracowników UwB to 5 zł. Koszt jednej lekcji dla osób spoza uczelni to 10 zł. Kursy realizowane są na poziomie B1 i B2. Zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UwB spnjo.uwb.edu.pl w zakładce: Kursy językowe GLOTTA.

W związku ze zmianami organizacyjnymi na Wydziale Historyczno-Socjologicznym
w nowym roku akadem. informujemy, iż dziekanaty poszczególnych kierunków studiów mieszczą się:

HISTORIA, STUDIA WSCHODNIE, KOGNITYWISTYKA I KOMUNIKACJA - pok. 102

SOCJOLOGIA - pok. 102

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - pok. 101

STUDIA DOKTORANCKIE - pok. 101

FILOZOFIA, FILOZOFIA I ETYKA - pok. 26A

Jednocześnie przypominamy, że studenci I roku zobowiązani są do stawiennictwa w dziekanacie celem dopełnienia formalności związanym z tokiem studiów (odebrania legitymacji studenckiej, podpisania umowy oraz ślubowania).

Godziny pracy dziekanatu w pierwszym tygodniu października (tj. w dniach 3-7.X.2016 r.):

Poniedziałek, godz. 9.30-12.00 oraz 14.30-15.00

Wtorek, godz. 9.30-12.00

Wtorek* godz. 15.30-16.30 (dyżur dodatkowy dla grup 40+)

Środa, godz. 9.30-13.30

Czwartek, godz. 12.00-15.00

Piątek, godz. 12.00-15.00

pnowak

Dr hab. Piotr Nowak, prof. UwB, został powołany na przewodniczącego eksperckiego Zespołu ds. państwa i rynku pracy przy Narodowym Centrum Kultury.

 Celem zespołu jest przygotowanie opracowania, w którym przeanalizowane zostaną wzajemne relacje państwa i rynku w obszarze kultury. Dokument ma zawierać m.in. wnioski dotyczące tego, w jakim stopniu zmiany zachodzące w polskiej kulturze są częścią procesów globalizacyjnych, a w jakim wynikają ze specyfiki Polski – jej położenia, historii, czy potencjału i doświadczeń społecznych.

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie z zakresu historii i socjologii prowadzone na Wydziale Historyczno-Socjologicznym. Chętni mogą się jeszcze zgłaszać do 23 września.

Aplikacji dokonać należy poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów. Kandydaci którzy złożą komplet wymaganych dokumentów oraz spełnią wszystkie wymogi formalne zaproszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną. Studia adresowane są do absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, którzy zamierzają poprzez uzyskanie stopnia doktora podnieść swoje kwalifikacje i przyspieszyć karierę zawodową, ale także do tych, którzy myślą o klasycznej pracy akademickiej. Zapraszamy!

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Studenci, zdjecie

W dniu 31 sierpnia 2016 r. zakończyłem pracę na stanowisku Dziekana Wydziału Historyczno-Socjologicznego. Chciałem serdecznie podziękować Państwu za czteroletnią współpracę. Pracownikom Wydziału życzę dalszej satysfakcji z pracy naukowej i dydaktycznej oraz sukcesów w życiu osobistym, Studentom zapału i odwagi w odkrywaniu tajemnic świata nauki.

dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB

Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego (w kadencji 2012-2016)