0x0Czy i jak społeczeństwo może wpływać na poziom bezpieczeństwa lokalnego? Jaką rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego odgrywa policja, a jaką media? To tylko niektóre tematy spotkania, na które zaprasza Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku.

Sympozjum naukowo-praktyczne "Współpraca obywatelska na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa" objęte zostało honorowym patronatem przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - Jarosława Zielińskiego. Zapraszamy!

Więcej na: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/edukacja_nauka/o-krajowej-mapie-zagrozen-bezpieczenstwa-na-uniwersytecie-w-bialymstoku.html

plakatInstytut Socjologii i Kognitywistyki Wydziału Historyczno-Socjologicznego zaprasza na wykład prof. dr hab. Grzegorza Króliczaka (Instytut Socjologii UAM), pt. "Neuronalne podłoże wyuczonych działań manualnych - intencje, uwaga, kontrola", który otworzy trzeci sezon Spotkań z Kognitywistyką.

Prof. dr hab. Grzegorz Króliczak w pracy naukowej zajmuje się podłożem neuronalnym prostych czynności ruchowych i gestów. Pracuje w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu. Jest autorem licznych publikacji naukowych w pismach branżowych.

Spotkanie odbędzie się w budynku Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB, sala 108A, 20.10.2016, początek o godz. 17.00.

więcej na: http://kognitywistyka.uwb.edu.pl/

Szkolenie biblioteczne skierowane do Studentów I roku socjologii zaplanowane zostało na 12 października br. godz. 9.50, pok. 2008 (Kampus, Wydział Fizyki, ul. Ciołkowskiego). Zapraszamy!!!

received 1187416037985718Adrianna Gregorczuk studentka socjologii na Wydziale Historyczno-Socjologicznym za dobre wyniki w nauce, ale przede wszystkim za wybitne zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska studenckiego, otrzymała Nagrodę Santander Universidades. Nagrodę laureatce wręczyła prof. dr hab. Izabela Święcicka, Prorektor ds. nauki Uniwersytetu w Białymstoku, podczas tegorocznej Inauguracji. Gratulujemy!!!

Rektor i Senat Uniwersytetu w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić na Inaugurację Roku Akademickiego 2016/2017, która zaplanowana została na 10 października 2016 r. godz. 12.00 w Auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Świerkowa 20.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z Zarządzeniem nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji roku akademickiego poniedziałek 10 października br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.