Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia serdecznie zaprasza na promocję książki „Stało się to przy obecności naszego urzędu miejskiego białostockiego… Białostocka księga miejska (1744-1794)” pod redakcją Moniki Kozłowskiej, Łukasza Baranowskiego i Jakuba Grodzkiego.


Spotkanie odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 w Uniwersyteckim Centrum Kultury przy ul. Ciołkowskiego 1L (kampus). Wstęp wolny.

Książka ta jest nową publikacją źródłową, przygotowaną przez doktorantów Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku. Przybliża ona czytelnikom nie tylko działalność samorządu miejskiego, ale przede wszystkim ukazuje codzienne życie mieszkańców osiemnastowiecznego Białegostoku. W najstarszej zachowanej księdze miejskiej odnajdziemy opisy spraw natury administracyjnej, handlowej, jak również kryminalnej. To właśnie te ostatnie przynoszą barwny opis ówczesnej rzeczywistości.


Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Białegostoku.

Prof. Wojciech Śleszyński, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku, odebrał nominację profesorską z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy. Uroczystość odbyła się dziś (2.04.2019) w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Prof. Wojciech Śleszyński kieruje Zakładem Stosunków Politycznych w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół dziejów ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej i stosunków polityczno-społecznych na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i XXI wieku.

We władzach rektorskich Uniwersytetu w Białymstoku zasiada od 2016 roku. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historii i Nauk Politycznych oraz dziekana Wydziału Historyczno-Socjologicznego.

Więcej o uroczystości na stronie internetowej.

fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska / KPRP (źródło)

20 marca 2019 r. odbędzie się regionalna edycja IV Turnieju Debat Historycznych IPN. W turnieju rozgrywanym w formule debat oksfordzkich wezmą udział reprezentacje białostockich i suwalskich szkół średnich (I LO w Białymstoku, II LO w Suwałkach, III LO w Białymstoku, IV LO w Białymstoku, V LO w Białymstoku,  Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku, Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej). Uczestnicy tegorocznej edycji będą debatować wokół poniższych tez:

  1. Polskie powstania zbrojne w XIX wieku nie przyniosły pozytywnego efektu
  2. Kształt granic II RP był przede wszystkim sukcesem polskiej dyplomacji
  3. Czarny rynek w PRL pełnił pozytywną rolę
  4. Akt 5 listopada 1916 był najważniejszym punktem w drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości
  5. Artyści II RP mieli większy wkład w kulturę światową niż artyści PRL

Zwycięzca edycji regionalnej będzie reprezentował województwo podlaskie na turnieju finałowym, który zostanie rozegrany w dniach 29-30 maja 2019 w budynku Sejmu RP w Warszawie.

Turniej objęty jest patronatem Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt w H2020

Uniwersytet w Białymstoku we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE w Białymstoku oraz Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UW zaprasza na warsztaty finansowe dotyczące programu Horyzont 2020, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z wynagrodzeniami w Horyzoncie.

Termin: 10.04.2019 r. godzina 10:45 - 15:30
Miejsce spotkania: Rektorat Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, Sala Posiedzeń nr 208

Zakres warsztatów:

  • Omówienie poszczególnych kategorii kosztów i zasad ich kwalifikowalności, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów osobowych
  • Zasady dofinansowywania projektów
  • Kalkulacja budżetu i wypełnianie tabeli budżetowej we wniosku projektowym
  • Raporty, płatności, audyty

Warsztaty poprowadzi ekspert KPK - Barbara Trammer.
W związku z dofinansowaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego spotkanie jest bezpłatne.
Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: http://rpkbialystok.pb.edu.pl/
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Aż 7 pracowników Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB odebrało odznaczenia państwowe. Aktu dekoracji dokonał Gohdan Paszkowski, wojewoda podlaski.

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, uhonorowani Krzyżem Zasługi zostali:
- prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz
- dr Jan S. Godlewski
- dr Piotr Guzowski

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, Medal Złoty za Długoletnią Służbę odebrała:
- prof. dr hab. Halina Parafianowicz

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali:
- dr hab. Małgorzata A. Bieńkowska, prof. UwB
- dr hab. Walter J. Żelazny, prof. UwB
- dr hab. Karol Łopatecki, prof UwB

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym!