Z przyjemnością informujemy, iż decyzją MNiSW Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB ponownie otrzymał kategorię naukową "A". Podczas parametryzacji KEJN ocenia osiągnięcia naukowe, potencjał i efekty działalności naukowej jednostek. Ocena dokonywana jest co 4 lata, a wyniki ostatniej zostały ogłoszone jesienią 2017 r. Komitet przyznał wówczas naszemu wydziałowi kategorię „B” (poziom zadowalający). W wyniku odwołania, po ponownym przeanalizowaniu danych dotyczących działalności naukowej wydziału i jego pracowników, kategoria „A” została naszej jednostce przywrócona. Jak mówi dziekan WH-S, dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB, liczyła na taki wynik odwołania.
- Potencjał naukowy naszej jednostki w pełni uzasadnia kategorię „A”, co wykazaliśmy w swoim odwołaniu. Od lat sukcesywnie powiększamy dorobek naukowy, rozwijamy się kadrowo, nasi pracownicy realizują granty – mówi dr. hab. Joanna Sadowska. – Warto przypomnieć, że podczas poprzedniej parametryzacji w 2013 r. również mieliśmy kategorię „A”.

Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB zatrudnia blisko 90 nauczycieli akademickich (w tym ponad 40 samodzielnych pracowników naukowych). Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historia, a także stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia oraz doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach historia oraz filozofia. Do unikatowych kierunków badań realizowanych na wydziale należą badania problemów demograficznych i gospodarczych przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej, prowadzone przez specjalnie utworzone Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Jednostka może też pochwalić się interdyscyplinarnymi badaniami nad historią i współczesnością wschodniego pogranicza Polski (obejmującymi badania socjologiczne nad mniejszościami narodowymi, badania historyczne i politologiczne dotyczące m.in. polityki państw wobec mniejszości narodowych, a także studia nad prawosławiem). Pracownicy Wydziału Historyczno-Socjologicznego mają na koncie wiele sukcesów grantowych.

Informujemy, iż studenci UwB mogą ubiegać się o Nagrodę dla najlepszego studenta Uniwersytetu w Białymstoku ufundowaną przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. Nagroda może być przyznana, na wniosek studenta, najlepszemu studentowi danego wydziału, który będzie studiować w r. ak. 2018/2019 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i który w trakcie dotychczasowego kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku:
1) osiągnął wybitne wyniki w nauce oraz spełnił co najmniej jedno z kryteriów wskazanych w pkt. 2 i pkt. 3. Przez wybitne wyniki w nauce, uznaje się uzyskanie przez studenta z dotychczasowego toku studiów średniej ocen minimum 4,80, wyliczoną zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów,
2) uzyskał znaczące osiągnięcia naukowe, w szczególności w projektach naukowych realizowanych przez uczelnię,
3) wyróżnił się wysoko ocenioną działalnością na rzecz środowiska lokalnego

Termin składania wniosków z dokumentacją osiągnięć upływa 7 września 2018 r.
Formularz do pobraniapdfsantander - wniosek o przyznanie nagrody

Uprzejmie informujemy o zmianie adresu administracji centralnej Uniwersytetu w Białystoku

ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok

tel. +48 85 745 70 00 (centrala)
fax +48 85 745 70 73 (centrala)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 542-23-83-747

Wydział Historyczno-Socjologiczny prowadzi rekrutację na następujące kierunki:

studia I stopnia
• historia - w tym historia wojskowości i służb mundurowych NOWOŚĆ!!!
• stosunki międzynarodowe
• studia wschodnie (z lektoratem m.in. j. chińskiego)
• filozofia i etyka
• kognitywistyka i komunikacja
• socjologia

studia II stopnia
• socjologia komunikacji społecznej i mediów (socjologia)
• badanie opinii i zachowań rynkowych (socjologia)
• coaching z elementami psychologii społecznej (socjologia)
• historia
• stosunki międzynarodowe
• filozofia

Wszystkich niezbędnych informacji dotyczących procesu rekrutacji udzielamy pod numerem telefonu 85 745 7486
Informacje na temat oferty i zasad rekrutacji można również znaleźć na stronie internetowej UwB w zakładce „Kandydat” (http://www.uwb.edu.pl/kandydat) – jest tu również przydatna wyszukiwarka studiów i przedmiotów maturalnych branych pod uwagę przy kwalifikacji kandydatów. Szczegółowe informacje o poszczególnych kierunkach także w IRK -  https://irk.uwb.edu.pl/.

„Zdolności finansowe państw jagiellońskich w XVI wieku na tle porównawczym” – to tytuł projektu, jaki wspólnie realizować będą naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie na Litwie.