Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w celu zapewnienia pełnej realizacji programu kształcenia, decyzją Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB ustala się, iż w dniu 04.02.2019 r. zrealizowane będą zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć z dnia 12.11.2018 r.

3 grudnia odbyło się już trzecie z serii naukowych spotkań pod hasłem "Polsko-białoruski dialog historyków w sprawach trudnych". Wzięli w nim udział uczeni z największych uniwersytetów z Polski i Białorusi, a przedmiotem ich dyskusji był czas przełomu 1917-1921.

Zarówno temat, jak i miejsce spotkania nie są przypadkowe. Inspiracją dla debaty jest 100. rocznica zakończenia I wojny światowej. Schyłek „Wielkiej Wojny” i pierwsze lata po niej były okresem, gdy w Europie do głosu dochodziły dążenia niepodległościowe i aspiracje narodowe.

Uniwersytet w Białymstoku od wielu lat współpracuje z uczelniami zza wschodniej granicy, w tym z uniwersytetami z Białorusi (grodzieńskim, mińskim, baranowickim, brzeskim). Współpraca ta dotyczy m.in. badań historycznych. Dobre wzajemne kontakty uczonych stwarzają dogodny klimat do omawiania wszelkich, także trudnych kwestii dotyczących dziejów Polski i Białorusi.

- Ta inicjatywa jest w pewnym sensie także znakiem czasu i chcielibyśmy, aby wpisywała się w tzw. nowe otwarcie w stosunkach polsko-białoruskich. Poza tym należy podkreślić, że po obu stronach granicy można zauważyć rosnące zapotrzebowanie na rzetelny, naukowy dialog, utrzymany w duchu porozumienia i partnerstwa – powiedział Cezary Karpiński, dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku.

Dwa pierwsze spotkania, inicjujące nową jakość w historycznej debacie polsko-białoruskiej, miały miejsce w 2017 roku w Mińsku na Białorusi. Po raz pierwszy spotkanie odbywa się w Polsce. Jego organizatorami są Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Polski w Mińsku oraz Wydział Historii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego.

„Śmierć przychodzi cicho
Niezapowiedziana, nieproszona
Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili,
Jest zawsze gościem nie na czas”

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 9 listopada odszedł od nas wieloletni pracownik i dobry kolega - profesor Stanisław Czerep.

Dziękujemy za te wszystkie lata, które spędziliśmy razem oraz za Jego pracę i wkład w rozwój naszego Wydziału. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci… [*]

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę: dyskusja o  relacjach polsko-rosyjskich w I połowie XX wieku. Punkt widzenia profesorów – z Moskwy i Białegostoku.

W imieniu Dyrektora Instytutu Historii i Nauk Politycznych zapraszamy do wysłuchania dyskusji dwóch profesjonalnych historyków; obaj urodzili się na początku listopada (1. i 2.) 1943 roku – prof. Gennadij Matwiejew jest Rosjaninem mieszkającym w Moskwie, natomiast prof. Adam Czesław Dobroński jest Polakiem mieszkającym w Białymstoku. Dziadek Dobrońskiego był żołnierzem z poboru w gwardii carewicza w Sankt Petersburgu, ojca Matwiejewa wcielili do Armii Czerwonej maszerującej w 1920 roku na Warszawę.

W programie spotkania zaplanowane zostały trzy bloki dyskusyjne:

  1. Polacy i Rosjanie przed 1918 rokiem. Doświadczenia historyczne. Totalni wrogowie skazani na siebie?
  2. Odradzanie się Polski, niewypowiedziana wojna 1919-1921. Czy można było inaczej ułożyć sąsiedztwo na granicy ustalonej w Rydze?
  3. Od września 1939 do maja 1945 roku. Odwet Stalina? Tragiczne przeżycia Polaków oraz Rosjan. Zapis pamięci i jego skutki po dzień dzisiejszy.

W podtekście pozostaje pytanie: Co dalej, czy jesteśmy skazani na kolejne konfrontacje?

Dyskusję poprowadzą dr Jan Jerzy Milewski (prezes białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego) i prof. Jan Snopko (dyrektor Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku).

Spotkanie odbędzie się 23 listopada (piątek) br., w auli Wydziału Historyczno-Socjologcznego (Plac NZS 1), początek o godz. 13.00.

Na wniosek Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku na podstawie § 13 ust. 4 Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku, rektor UwB prof. Robert Ciborowski ogłasza godziny rektorskie w dniu 31.10.2018 r. od godziny 13.00.