W 2019 roku mija 30 lat od obrad Okrągłego Stołu – wydarzenia, które jest uznawane za jedno z kluczowych w najnowszej historii Polski. To symboliczny początek transformacji systemowej nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowej. Jednak zawarty wówczas układ między władzami PRL, a częścią opozycji, do dziś wzbudza wiele dyskusji.

Zapraszamy na otwartą debatę pt. Bezkrwawe zwycięstwo czy kapitulacja? 30 lat od negocjacji Okrągłego Stołu, która odbędzie 20 maja o godz. 11.30 na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB, w sali 108a. W spotkaniu udział wezmą: dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB, Krzysztof Bil-Jaruzelski, prof. Jan Kofman oraz dr Marek Kietliński. Wydarzenie zorganizowane w ramach Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

Więcej informacji http://podlaskifestiwal.pl/imprezy/przyszlosc-zaczyna-sie-dzis-czyli-jak-skutecznie-planowac-kariere-zawodowa/?fbclid=IwAR1lG_44hdLd9gfuthl1l2F9GcTT9lMED-d_bbOjmlDGc9SpGZLkfXh0LTo

Dr Piotr Łozowski znalazł się w gronie laureatów tegorocznej edycji programu START. Otrzyma roczne stypendium dla najzdolniejszych młodych naukowców, w wysokości 28 tys. zł.
Dr Piotr Łozowski jest absolwentem Wydziału Historyczno-Socjologicznego. Obecnie pracuje w Zakładzie Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii (do końca XVIII wieku). Jego naukowe zainteresowania koncentrują się wokół historii społeczno-gospodarczej późnego średniowiecza.

Program START jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. W tegorocznym konkursie wpłynęło 899 wniosków, stypendia otrzyma 100 młodych badaczy z całej Polski. Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 25 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie.
Informacje o konkursie i lista laureatów: https://www.fnp.org.pl

Koło Naukowe Kognitywistów oraz Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne zapraszają na kolejne ze „Spotkań z Kognitywistyką”.

Czy możemy 'słyszeć' przez skórę lub 'widzieć' przez uszy? O tym będzie mówił Paweł Gwiaździński w prelekcji zatytułowanej „Augmentacja sensoryczna i jej zastosowania w nauce i sztuce”. W swoim wystąpieniu opisze zjawisko substytucji sensorycznej (SS), czyli przeniesienia charakterystyk jednej modalności sensorycznej na bodźce innej modalności, przy użyciu urządzeń do substytucji sensorycznej (USS). W swojej prezentacji pokaże urządzenie o nazwie “Colorophone”, które obecnie jest przedmiotem badań w Laboratorium Badań Świadomości (C-Lab) na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pracuje.

Paweł Gwiaździński to doktorant filozofii (na Uniwersytecie Śląskim) i neuronauk poznawczych (na Uniwersytecie Jagiellońskim), badacz związany z nurtem 4E w naukach o poznaniu,  zwłaszcza neurofenomenologią i poznaniem ucieleśnionym. Utrzymuje stały kontakt badawczy z Kopenhaskim Centrum Badań nad Subiektywnością oraz Microphenomenological Laboratory w Paryżu.

„Monotoniczność języka: między prostotą a siłą wyrazu” – to z kolei tytuł wykładu dr. Dariusza Kalocińskiego. Prelegent spróbuje odpowiedzieć na pytanie, skąd bierze się powszechność tzw. monotonicznych struktur znaczeniowych w języku. Monotoniczność jest własnością semantyczną charakterystyczną między innymi dla przymiotników. Dla przykładu, przymiotnik "wysoki" jest monotoniczny: jeśli dany obiekt jest wysoki, to wszystkie obiekty, które są od niego wyższe, również są wysokie. Dr Kalociński przedstawi dotychczasowe badania na ten temat, oparte zarówno na modelowaniu (sieci neuronowe, uczenie iteracyjne), jak i na eksperymentach z udziałem ludzi. Przedstawi również własną propozycję wyjaśnienia tego zjawiska.

Dr Kalociński jest związany z Zakładem Logiki na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się m.in. wokół procesów uczenia się języka i jego ewolucji. Jest zaangażowany w realizację projektu „Społeczne modele uczenia się semantyki. Nabywanie i ewolucja znaczeń kwantyfikatorów” (NCN).

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 9 maja 2019 r., o godz. 17.00 w sali 108A Instytutu Socjologii i Kognitywistyki UwB (Plac NZS 1).

Uniwersytet w Białymstoku bierze udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów. Badanie realizowane jest w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Dlatego zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w Polskiej edycji tego ogólnoeuropejskiego badania. Ankieta zajmuje ok. 15 minut i jest dostępna do końca czerwca.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami!

KLIK! http://badania.pbs.pl/eurostudent.pg 

Kilka słów na temat projektu:

EUROSTUDENT VII to kolejna edycja międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównanie ich z warunkami panującymi w blisko 30 krajach Europy. Cykliczny charakter pomiaru pozwala na uchwycenie trendów, których znajomość jest przydatna w kształtowaniu polityki publicznej w sektorach szkolnictwa wyższego. Nad metodologią badania czuwa zespół złożony z przedstawicieli wszystkich państw uczestniczących, pod kierunkiem badaczy z Niemiec, Austrii i Holandii. Polska bierze udział w projekcie już po raz czwarty. Dość skomplikowana, wielostopniowa metodologia przesądza o unikatowości projektu, gwarantując trafność wyciąganych na jego podstawie wniosków.

Badanie realizowane jest metodą ankiety internetowej, a jego Wykonawcą jest niezależna Agencja badawcza PBS Sp. z. o. o. (dawniej Pracownia Badań Społecznych). PBS jest jedną z najbardziej prężnych i doświadczonych agencji działających na krajowym rynku usług badawczych, prowadzącą działalność nieprzerwanie od 1990 roku. Firma gwarantuje studentom pełną dyskrecję i poufność – informacje, których udzielą zostaną oddzielone od ich danych osobowych, a wyniki badania prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych statystyk. Rzetelność PBS potwierdzają certyfikaty organizacji branżowych.

Ze względu na dużą liczbę krajów partycypujących, raport porównawczy podsumowujący wyniki badania w Europie zostanie opublikowany wiosną 2021 roku. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zleci natomiast opracowanie polskojęzycznego raportu krajowego. Raport polskojęzyczny z poprzedniej edycji badania oraz różnorodne opracowania (raport ogólny oraz tematyczne) dostępne są na stronie https://www.eurostudent.eu/

Szanowni Państwo,
Rada Wydziału Historyczno-Socjologicznego na posiedzeniu w dn.11.04.2019 r. podjęła decyzję (uchwałę) o symbolicznym wsparciu przez pracowników i studentów naszego Wydziału postulatów strajkowych nauczycieli szkół i przedszkoli. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym tekstem solidarnościowej uchwały:

"Rada Wydziału Historyczno-Socjologicznego wyraża pełne poparcie dla postulatów nauczycieli, w tym dla ich żądań i oczekiwań płacowych. Jako członkowie społeczności akademickiej solidaryzujemy się z naszymi koleżankami i kolegami prowadzącymi dramatyczny strajk w szkołach. Wyrażamy głębokie zaniepokojenie postawą Ministerstwa Edukacji Narodowej i rządu, odmawiających podjęcia z nauczycielami rzetelnych rozmów. Edukacja na wszystkich szczeblach to sprawa o fundamentalnym znaczeniu dla społeczeństwa i państwa. To nasza wspólna sprawa. Nauczyciele, jesteśmy z wami!"