Dr Piotr Łozowski znalazł się w gronie laureatów tegorocznej edycji programu START. Otrzyma roczne stypendium dla najzdolniejszych młodych naukowców, w wysokości 28 tys. zł.
Dr Piotr Łozowski jest absolwentem Wydziału Historyczno-Socjologicznego. Obecnie pracuje w Zakładzie Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii (do końca XVIII wieku). Jego naukowe zainteresowania koncentrują się wokół historii społeczno-gospodarczej późnego średniowiecza.

Program START jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. W tegorocznym konkursie wpłynęło 899 wniosków, stypendia otrzyma 100 młodych badaczy z całej Polski. Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 25 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie.
Informacje o konkursie i lista laureatów: https://www.fnp.org.pl