Szanowni Państwo,
Rada Wydziału Historyczno-Socjologicznego na posiedzeniu w dn.11.04.2019 r. podjęła decyzję (uchwałę) o symbolicznym wsparciu przez pracowników i studentów naszego Wydziału postulatów strajkowych nauczycieli szkół i przedszkoli. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym tekstem solidarnościowej uchwały:

"Rada Wydziału Historyczno-Socjologicznego wyraża pełne poparcie dla postulatów nauczycieli, w tym dla ich żądań i oczekiwań płacowych. Jako członkowie społeczności akademickiej solidaryzujemy się z naszymi koleżankami i kolegami prowadzącymi dramatyczny strajk w szkołach. Wyrażamy głębokie zaniepokojenie postawą Ministerstwa Edukacji Narodowej i rządu, odmawiających podjęcia z nauczycielami rzetelnych rozmów. Edukacja na wszystkich szczeblach to sprawa o fundamentalnym znaczeniu dla społeczeństwa i państwa. To nasza wspólna sprawa. Nauczyciele, jesteśmy z wami!"