Uniwersytet w Białymstoku zadeklarował gotowość przystąpienia do pilotażowego programu „Legia Akademicka” - ideę ochotniczego szkolenia studentów uruchomionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej. 

Program nauczania obejmował będzie ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów. Wiedzę z zakresu realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny  nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w  ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:

  • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Serdecznie zapraszamy studentów UwB do udziału w projekcie!

Rejestrujemy się przez system USOS UwB*


Ulotka do pobrania 

Wniosek o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego w ramach projektu pilotażowego edukacji wojskowej studentów „Legia Akademicka” (do pobrania w pliku Word).

*
 W USOS UwB klikamy "Dla studentów", "Rejestracja", "Rejestracja do Legii Akademickiej".