3 grudnia odbyło się już trzecie z serii naukowych spotkań pod hasłem "Polsko-białoruski dialog historyków w sprawach trudnych". Wzięli w nim udział uczeni z największych uniwersytetów z Polski i Białorusi, a przedmiotem ich dyskusji był czas przełomu 1917-1921.

Zarówno temat, jak i miejsce spotkania nie są przypadkowe. Inspiracją dla debaty jest 100. rocznica zakończenia I wojny światowej. Schyłek „Wielkiej Wojny” i pierwsze lata po niej były okresem, gdy w Europie do głosu dochodziły dążenia niepodległościowe i aspiracje narodowe.

Uniwersytet w Białymstoku od wielu lat współpracuje z uczelniami zza wschodniej granicy, w tym z uniwersytetami z Białorusi (grodzieńskim, mińskim, baranowickim, brzeskim). Współpraca ta dotyczy m.in. badań historycznych. Dobre wzajemne kontakty uczonych stwarzają dogodny klimat do omawiania wszelkich, także trudnych kwestii dotyczących dziejów Polski i Białorusi.

- Ta inicjatywa jest w pewnym sensie także znakiem czasu i chcielibyśmy, aby wpisywała się w tzw. nowe otwarcie w stosunkach polsko-białoruskich. Poza tym należy podkreślić, że po obu stronach granicy można zauważyć rosnące zapotrzebowanie na rzetelny, naukowy dialog, utrzymany w duchu porozumienia i partnerstwa – powiedział Cezary Karpiński, dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku.

Dwa pierwsze spotkania, inicjujące nową jakość w historycznej debacie polsko-białoruskiej, miały miejsce w 2017 roku w Mińsku na Białorusi. Po raz pierwszy spotkanie odbywa się w Polsce. Jego organizatorami są Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Polski w Mińsku oraz Wydział Historii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego.