Wydział Historyczno-Socjologiczny prowadzi rekrutację na następujące kierunki:

studia I stopnia
• historia - w tym historia wojskowości i służb mundurowych NOWOŚĆ!!!
• stosunki międzynarodowe
• studia wschodnie (z lektoratem m.in. j. chińskiego)
• filozofia i etyka
• kognitywistyka i komunikacja
• socjologia

studia II stopnia
• socjologia komunikacji społecznej i mediów (socjologia)
• badanie opinii i zachowań rynkowych (socjologia)
• coaching z elementami psychologii społecznej (socjologia)
• historia
• stosunki międzynarodowe
• filozofia

Wszystkich niezbędnych informacji dotyczących procesu rekrutacji udzielamy pod numerem telefonu 85 745 7486
Informacje na temat oferty i zasad rekrutacji można również znaleźć na stronie internetowej UwB w zakładce „Kandydat” (http://www.uwb.edu.pl/kandydat) – jest tu również przydatna wyszukiwarka studiów i przedmiotów maturalnych branych pod uwagę przy kwalifikacji kandydatów. Szczegółowe informacje o poszczególnych kierunkach także w IRK -  https://irk.uwb.edu.pl/.