W związku ze zmianami organizacyjnymi na Wydziale Historyczno-Socjologicznym
w nowym roku akadem. informujemy, iż dziekanaty poszczególnych kierunków studiów mieszczą się:

HISTORIA, STUDIA WSCHODNIE, KOGNITYWISTYKA I KOMUNIKACJA - pok. 102

SOCJOLOGIA - pok. 102

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - pok. 101

STUDIA DOKTORANCKIE - pok. 101

FILOZOFIA, FILOZOFIA I ETYKA - pok. 26A

Jednocześnie przypominamy, że studenci I roku zobowiązani są do stawiennictwa w dziekanacie celem dopełnienia formalności związanym z tokiem studiów (odebrania legitymacji studenckiej, podpisania umowy oraz ślubowania).

Godziny pracy dziekanatu w pierwszym tygodniu października (tj. w dniach 3-7.X.2016 r.):

Poniedziałek, godz. 9.30-12.00 oraz 14.30-15.00

Wtorek, godz. 9.30-12.00

Wtorek* godz. 15.30-16.30 (dyżur dodatkowy dla grup 40+)

Środa, godz. 9.30-13.30

Czwartek, godz. 12.00-15.00

Piątek, godz. 12.00-15.00