Trwa rekrutacja na studia doktoranckie z zakresu historii i socjologii prowadzone na Wydziale Historyczno-Socjologicznym. Chętni mogą się jeszcze zgłaszać do 23 września.

Aplikacji dokonać należy poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów. Kandydaci którzy złożą komplet wymaganych dokumentów oraz spełnią wszystkie wymogi formalne zaproszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną. Studia adresowane są do absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, którzy zamierzają poprzez uzyskanie stopnia doktora podnieść swoje kwalifikacje i przyspieszyć karierę zawodową, ale także do tych, którzy myślą o klasycznej pracy akademickiej. Zapraszamy!