Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Studenci, zdjecie

W dniu 31 sierpnia 2016 r. zakończyłem pracę na stanowisku Dziekana Wydziału Historyczno-Socjologicznego. Chciałem serdecznie podziękować Państwu za czteroletnią współpracę. Pracownikom Wydziału życzę dalszej satysfakcji z pracy naukowej i dydaktycznej oraz sukcesów w życiu osobistym, Studentom zapału i odwagi w odkrywaniu tajemnic świata nauki.

dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB

Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego (w kadencji 2012-2016)