W dniu 17 marca 2016 r. wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu

Samodzielni Nauczyciele Akademiccy wybierają o godz. 12.00, s. 108 A przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uniwersytetu.

Niesamodzielni Nauczyciele Akademiccy wybierają o godz. 13.00, s. 108 A przedstawiciela do Kolegium Elektorów Uniwersytetu.

W dniu 17 marca 2016 r. wybory kandydatów na przedstawicieli do Senatu UwB

Niesamodzielni Nauczyciele Akademiccy wybierają o godz. 14.00, s. 108 A kandydatów na przedstawicieli do Senatu UwB.

*

W dniu 1 kwietnia 2016 r. wybory do Kolegium Elektorów Wydziału i przedstawicieli do Rady Wydziału

 Niesamodzielni Nauczyciele Akademiccy wybierają: przedstawicieli do Kolegium Elektorów Wydziału o godz. 12.00, s. 108 A; przedstawicieli do Rady Wydziału o godz. 13.00, s. 108 A.

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wybierają: przedstawicieli do Kolegium Elektorów Wydziału o godz. 9.00, Biblioteka Wydziału; przedstawicieli do Rady Wydziału o godz. 9.30, Biblioteka Wydziału.

*

W dniu 8 kwietnia 2016 r. Wybory do Rad Naukowych Instytutów

Niesamodzielni Nauczyciele Akademiccy wybierają: przedstawicieli do Rady Naukowej Instytutu Socjologii i Kognitywistyki o godz. 12.00, s. 108 A; przedstawicieli do Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych o godz. 13.00, s. 108 A.

*

W dniu 28 kwietnia 2016 r. wybory indykacyjne Dziekana  -  przedstawiciele Kolegium Elektorów Wydziału wybierają o godz. 12.00, s. 108 A

W dniu 28 kwietnia 2016 r. wybory przedstawiciela do Senatu UwB - Samodzielni Nauczyciele Akademiccy wybierają o godz. 13.00, s. 108 A.

*

W dniu 12 maja 2016 r. wybory Dziekana i Prodziekanów

Kolegium Elektorów Wydziału dokonuje wyborów:  Dziekana o godz. 12.00, s. 108 A ; Prodziekanów o godz. 13.00, s. 108 A.

                                           

                                                                                                  Przewodniczący Komisji Wyborczej                                                                                              dr hab. Piotr Chomik