court watch   monitoring sadow aqudZapraszamy na otwarte szkolenie Fundacji Court Watch Polska, które odbędzie się na Wydziale Prawa UwB, we środę 9 grudnia 2015 r. w godz. 16.45-18.15 lub 18.30-20.00 przy ul. Mickieiwcza 1, sala 309. Udział w szkoleniu umożliwia włączenie się w charakterze obserwatora w program "Obywatelskiego Monitoringu Sądów" oraz zaliczenie praktyk studenckich.

Fundacja Court Watch Polska to organizacja wspierająca pozytywne zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości poprzez prowadzenie obywatelskiego monitoringu sądów oraz budowanie Centrów Sprawiedliwości Naprawczej.

Szkolenia

Czemu służą szkolenia Fundacji Court Watch Polska?

Szkolenia Fundacji Court Watch Polska przygotowują uczestników do pełnienia roli obserwatorów rozpraw sądowych w ramach programu “Obywatelskiego Monitoringu Sądów” prowadzonego przez Fundację. Obserwator zyskuje podstawową wiedzę o wymiarze sprawiedliwości i regułach rządzących procesem sądowym, przydatną do efektywnego prowadzenia obserwacji rozpraw.

Dla kogo są szkolenia?

Szkolenia dostępne są dla wszystkich, choć obserwatorami rozpraw mogą być tylko osoby pełnoletnie. W szczególności szkolenia mogą być atrakcyjne dla osób, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę na temat sądownictwa i swoich praw przed sądem, mogą stanowić doskonałe rozwinięcie zajęć z wiedzy o społeczeństwie. Cieszą się one dużym zainteresowaniem studentów prawa, administracji i kierunków społecznych, np. socjologii.

Jakie tematy poruszane są na szkoleniach?

W zależności od audytorium szkolenia poruszają następujące kwestie:

  • Historia, cele i osiągnięcia ruchu Court Watch
  • Konstytucyjne podstawy działania wymiaru sprawiedliwości w Polsce
  • Ustrój sądownictwa w Polsce
  • Prawa obywatela przed sądem
  • Praktyka przebiegu rozprawy sądowej
  • Problemy polskiego sądownictwa wg badań i analiz
  • Metodologia obserwacji rozpraw sądowych
  • Praca z formularzami obserwacyjnymi i systemem wprowadzania danych on-line

Szkolenia przeprowadzamy dla grupy co najmniej 12 osób (optymalnie 20-30 osób). Udział w szkoleniu nie oznacza automatycznej zgody na zostanie Obserwatorem, więc uczestnikami mogą być osoby niezdecydowane lub które są na razie tylko zainteresowane ideą Court Watch . Szkolenie trwa zwykle dwie godziny lekcyjne, czyli 90 minut.

Aktualna lista szkoleń na które prowadzimy nabór jest dostępna tutaj: courtwatch.pl/dzialaj/zapisy