uwb-bialystok06

Umożliwia to projekt 'USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM', realizowany do 30 listopada 2015 r. przez Centrum Edukacji Ustawicznej UwB.
Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu w Białymstoku proponuje dodatkową ofertę edukacyjną w ramach w/w projektu, przygotowującą do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Osoby, które skorzystają z wymienionej oferty edukacyjnej, uzyskają kwalifikacje do realizacji zajęć dydaktycznych, szkoleń i kursów zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów wyższych.

Kwalifikacje są nadawane zgodnie z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, regulaminem Centrum Edukacji Ustawicznej zatwierdzonym przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku i uchwałami Rady Programowej Centrum Edukacji Ustawicznej.

Warunkiem uzyskania świadectwa przygotowania pedagogicznego jest udział w następujących zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez CEU UwB:
- blok przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych – 100 godzin,
- praktyki psychologiczno-pedagogiczne – 30 godzin.
Pozostałe zajęcia wynikające z rozporządzenia MNiSW możliwe są do zaliczenia na podstawie wpisów uzyskanych w toku studiów.

Pracownicy i doktoranci UwB, którzy uzyskają kwalifikacje pedagogiczne w wyniku wdrożenia nowych jakościowo programów praktyk pedagogicznych  realizowanych w ramach projektu 'USUS EST OPTIMUS MAGISTER – Praktyka jest najlepszym nauczycielem'  nabędą umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań wychowawczych, metodycznych i organizacyjnych oraz nawiążą kontakty ze środowiskiem lokalnym i potencjalnymi pracodawcami.

Natomiast wydziały, których pracownicy i doktoranci UwB podwyższą kwalifikacje pedagogiczne będą mogły wykazać się działaniami związanymi z podniesieniem jakości kształcenia, w tym także dostosowaniu programów studiów do potrzeb rynku pracy i szerszego uczestnictwa Uczelni w procesie uzupełniania i aktualizacji wiedzy.

Informacje i zapisy:
cen.uwb.edu.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
85 745 7277  lub  85 745 7410