ISK


Mamy zaszczyt zaprosić na konferencję pt. "Kobiety - polityka - prawo - dyskurs publiczny", która odbywać się będzie w dniach 15-16 października br. Ogranizatorami konferencji są Zakład Ruchów Społecznych i Politycznych Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB, Książnica Podlaska oraz Instytut Studiów Kobiecych.